עמוד:91

מבט על הנושא 'גוונים ברעיון הלאומי-היהודי'הרעיון הלאומי-היהודי הושפע מכוחות חיצוניים : הקשיים שעוררה האמנציפציה , האנטישמיות המודרנית והמדיניות האנטי-יהודית של שלטון הצאר ברוסיה ; ובצד אלה - צמיחת הלאומיות האירופית והמאבקים של עמים באירופה לחירות . הרעיון הלאומי היהודי הושפע גם מכוחות פנימיים : חקר התרבות היהודית שערכה " חכמת ישראל , " הצורך בהחייאת השפה העברית , והכמיהה אר ּ ּכת השנים לציון . כל אלה חיזקו את התודעה הלאומית ואת הרגש הלאומי של היהודים . תנועת " חיבת ציון" הייתה התנועה הלאומית-היהודית הראשונה . היא הורכבה מאגודות לאומיות שהחלו לקום ברוסיה לאחר גלי הּפ ְ רעות ביהודים . עם חברי האגודות הלאומיות נמנו יהודים משכילים בצד רבנים , וסטודנטים צעירים בצד בעלי משפחות . " חיבת ציון" הדגישה את הקשר למולדת ההיסטורית - ארץ ישראל , ותמכה בציונות מעשית - עלייה לארץ ישראל והקמת חברה יצרנית . התנועה יצרה תשתית אידאולוגית וביססה את התודעה הלאומית בציבור היהודי . בנימין זאב הרצל הציג את תפיסת הציונות המדינית - ציונות המתבססת על מטרה מדינית : הקמת מדינה . לדעתו , מטרה זו תושג בפתרון מדיני גלוי ומוסכם על המדינות . בקונגרס הציוני הראשון שכינס הרצל בבזל נוסדה באופן רשמי הציונות - התנועה הלאומית-המודרנית של העם היהודי , ונוסחה תכנית בזל - המצע הרעיוני של התנועה הציונית . תכנית בזל הצביעה על הזיקה בין הציונות לבין הטריטוריה ההיסטורית - ארץ ישראל . הלאומיות היהודית הורכבה ממגוון אידאולוגיות לאומיות והן העניקו לה את ייחודה . אידאולוגיות אלו ביטאו זוויות ראייה שונות של מצוקת היהודים , והציעו פתרונות שונים . הציונות התרבותית-הרוחנית שייסד אחד העם - ראתה ב"צרת היהדות" את מוקד בעיית הקיום של העם היהודי , וביקשה לפעול תחילה למען הקמת מרכז תרבותי-רוחני בארץ ישראל ; המזרחי - מפלגה ציונית-דתית , שהייתה המפלגה הראשונה בקונגרס הציוני , תמכה בדרכו המדינית של הרצל והדגישה כי הציונות נשענת על 3 מרכיבים : עם ישראל , תורת ישראל וארץ ישראל ; ואילו הציונות הסוציאליסטית - ביקשה לשלב בין לאומיות לסוציאליזם על פי תפיסת סירקין או על פי תפיסת בורוכוב . בצד האידאולוגיות הציוניות התפתחו אידאולוגיות לא ציוניות . יהודים רבים הצטרפו אל " הבונד" שהציע סוציאליזם יהודי . בצד הבונד פרחו אידאולוגיות שייצגו קבוצות מיעוט - האוטונומיזם והטריט ֹ ְריאליזם . יהודים אורתודוקסים התכנסו ב"אגודת ישראל , " שהתנגדה לציונות כי הייתה לתפיסתה תנועה מחלנת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר