עמוד:89

מהחלטות הוועידה הרביעית של הבונד , מאי 1901 הוועידה רואה את הציונות כריאקציה של המעמדות הבורגניים על האנטישמיות והמצב המשפטי הבלתי נורמלי של העם היהודי . הוועידה רואה את המטרה הסופית של הציונות המדינית - השגת טריטוריה לעם היהודי - במידה שזו תכיל רק חלק מיצער ) מועט ( של העם - כדבר שאין לו ערך רב ושאינו פותר את " שאלת היהודים : " ובמידה שחושבים לרכז בה את העם היהודי כולו , או אפילו רק חלק ניכר ממנו - הרי היא א ּ ו טֹ ּפיה ואיננה ניתנת להגשמה . הוועידה סבורה כי תעמולתם של הציונים מפיחה את הרגש הלאומי והיא עלולה לעכב את התפתחות ההכרה המעמדית . ] ... [ ) ב' בורוכוב , כתבים , כרך ראשון , עמ' ) . 366 1 מה היו נושאי המחלוקת בין מפלגת הבונד לבין התנועה הציונית ? נגד אילו אידאולוגיות ציוניות הועלו הטענות של הבונד ? 2 נסחו תשובה לטענות הבונד על פי עמדות של האידאולוגיות הלאומיות-היהודיות השונות בציונות . הא ֹ וט ֹ ו נֹ ומיזם - לאומיות של ה ּ פָר ּ ָרה היהודית את רעיונות הא ֹ ו טֹ ונֹומיזם ביטא ההיסטוריון שמעון ד ּ ו בְ נֹוב . ) 1941-1860 ( הוא טען כי בעיית העם היהודי היא היעדר טריטוריה לאומית משלו . דובנוב ביקש לבסס את הקיום היהודי בגולה באמצעות אוטונומיות תרבותיותקהילתיות בארצות שונות , ובהן גם ארץ ישראל . דובנוב התנגד לדרכו של הבונד וטען כי הבונד נאמן רק לפרולטריון ובכך הוא מפצל את העם היהודי . לטענתו , במקום להציג פוליטיקה המבטאת אינטרסים של העם כולו הציג הבונד פוליטיקה מעמדית הפוגעת באחדות הלאומית . בנושא הזהות הלאומית-התרבותית של היהודים יש דמיון בין אחד העם לבין דובנוב . אולם בשונה מדובנוב העדיף אחד העם את הקמת המרכז התרבותי-הרוחני רק בארץ ישראל , כי לדעתו רק שם תיתכן התחייה הלאומית-התרבותית . הטריט ֹ ְרי ָ אליזם - חלּופה לארץ ישראל לאחר ויכוח אוגנדה עזבה קבוצה של כ40- צירים , בהנהגת ישראל זנגו ִ ויל , את ההסתדרות הציונית והקימה ב1905- על דובנוב וזנגוויל האבות המייסדים http : // avot . cet . ac . il את ההסתדרות הטריט ֹ ְרי ָ אליסטית היהודית . לפורשים הצטרף גם נחמן סירקין ואתו עוד צירים שייצגו את הציונות הסוציאליסטית . בשלב ראשון ביקשו הטריט ֹ ְריאליסטים ליישם את תכנית אוגנדה . כאשר נכשלו בכך פנו לחפש חל ּ ופּות טריטוריאליות לארץ ישראל - באפריקה , באוסטרליה ובארצות הברית . מטרתם הייתה לתמוך בכל פתרון טריטוריאלי , ולהקים באותה טריטוריה אוטונומיה ליהודים שנשקפה להם סכנת חיים בארצותיהם או שלא רצו להישאר שם . זנגוויל טען כי " כל טריטוריה יהודית תחת דגל יהודי תציל את הגוף היהודי ואת נפשו " . מוקד הפעילות של הטריטוריאליסטים היה באנגליה ובארצות הברית . זנגוויל רצה לפתור את בעייתם של יהודי רוסיה , בעיקר מפני שחשש ששערי אנגליה וארצות הברית ייסגרו לפני מהגרים יהודים . קבוצה זו של טריטוריאליסטים התפוררה יותר ויותר , עד שהתפרקה ב . 1925- ישראל זנגוויל - ) 1926-1864 ( סופר ומנהיג יהודי-אנגלי . הצטרף לתנועת 'חיבת ציון' באנגליה ואף ביקר בארץ ישראל ב . 1897- השתתף בכל הקונגרסים הציוניים מן הראשון ועד השביעי . תמך בהצעת ההתיישבות באוגנדה . מייסד ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית ונשיאה ב20- שנות פעילותה . ) 1925-1905 ( " מפלגות יהודיות - הטריטוריאליסטים , " ורשה , פולין , קריקטורה , 1906

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר