עמוד:87

אחד העם ראה בתכנית ההתיישבות במזרח אפריקה ביטוי לתפיסה המדינית השגויה של הרצל . לטענתו , הרצל ייסד תנועה מדינית שביקשה טריטוריה , ולכן יכול היה לזנוח את ארץ ישראל . סירקין תמך בהצעת אוגנדה בהתאם לתפיסתו , שיש לשאוף לארץ ישראל אך ניתן להתפשר על כל טריטוריה אחרת . הוא טען שיש לפתור את מצוקת היהודים וליישב אותם במזרח אפריקה , כי בלי פתרון כזה תחל תנועת הגירה גדולה של יהודים והם יתפזרו בארצות רבות . סירקין סבר שההתיישבות במזרח אפריקה לא תפגע ברגש הלאומי ובכוחה לסייע להצלת העם היהודי מפני סכנת הפיזור וההיטמעּות . מתנגדי התכנית היו ציונים ממזרח אירופה שדגלו בציונות המעשית . לדוגמה : יחיאל צ ֶ 'לנֹוב הדגיש כי ציֹון והכמיהה אליה במהלך דורות ארוכים הם שיצרו את הציונות , ועל כן אין לנטוש את הדבקות ֵ בציֹון . לדעתו , העלייה לארץ ישראל אינה דומה להגירה לחבל ארץ אחר בשל הרגשות החבויים בה . כמוהו , גם מנחם א ּ וס ִ יׁשקין ְ האשים את הרצל שוויתר על ארץ ישראל בשל "ּ ּולמּוס הדיפלומטיה" שנתקף בו , והפר את החלטות הקונגרסים הציוניים . אוסישקין טען שיש להתמיד בפעולות העלייה וההתיישבות במסגרת הציונות המעשית ולא להזדרז לקבל טריטוריה אחרת . פעולות העלייה וההתיישבות - הן שיביאו להשגת הצ'רטר המיּוחל . אף על פי שתכנית ההתיישבות במזרח אפריקה ירדה מסדר היום , עורר הנושא חילוקי דעות בתנועה גם לאחר מותו של הרצל . מתנגדי התכנית זכו לניצחון בקונגרס הציוני השביעי ב , 1905- כאשר אושרה ברוב גדול החלטה ולפיה - הרעיון הציוני יוכל להתגשם רק בארץ ישראל , ויש לדחות את כל תכניות ההתיישבות מחוץ לארץ ישראל . תעודה : ויכוח אוגנדה toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה מבזק האידאולוגיות הלאומיות היהודיות כללו : אבחון המצב הבעייתי של הקיום היהודי , הצעת פתרון , והצגת האמצעים להשגתו . האידאולוגיות הלאומיות הציוניות כללו את הציונות המעשית והציונות המדינית ) פרק ד , ) וגם את הציונות התרבותית-הרוחנית , הדתית והסוציאליסטית . אחד העם ייצג את הציונות התרבותית-הרוחנית . בתפיסתו הדגיש את "צרת היהדות , " דרש להכשיר את הלבבות , ולהקים מרכז תרבותי-רוחני בארץ ישראל . אחד העם שלל את דרכה של הציונות המעשית לאור קשיי העלייה הראשונה , וראה בתכניתו של הרצל הזיה משיחית . בהשפעת החלטת הקונגרס החמישי על פעילות תרבותית , ) 1902 ( פרצה מחלוקת בתנועה הציונית . בעקבות המחלוקת , ייסד הרב ריינס את " המזרחי . " המזרחי בראשותו של ריינס תמכה בדרכו המדינית של הרצל , והציגה את הקשר בין עם ישראל , תורת ישראל וארץ ישראל . נחמן סירקין ייצג את הציונות הסוציאליסטית . הוא ביקש להקים חברה יהודית לאומית שתתבסס על רעיונות הסוציאליזם בכל טריטוריה ולאו דווקא בארץ ישראל . דב ּב ֶ ר בורוכוב ייצג אף הוא את הציונות הסוציאליסטית . הוא ביקש לשקם את המבנה הכלכלי-החברתי של העם היהודי על ידי מלחמת מעמדות בארץ ישראל . השוני בין האידאולוגיות הלאומיות עורר ויכוח ביניהן בשני נושאים מרכזיים שעמדו על סדר יומו של הקונגרס הציוני - שאלת התרבות ושאלת הטריטוריה . יחיאל צ ֶ 'לנוב - ) 1918-1863 ( מראשי התנועה הציונית ברוסיה . קיבל חינוך תורני ואחר כך התמחה בלימודי רפואה . בהשפעת ּפְ ֹועות 1881 נהפך לפעיל בתנועת 'חיבת ציון . ' תחילה תמך בהרצל , אבל בעקבות הצעת ההתיישבות במזרח אפריקה - התנגד לו . ייצג בוויכוח זה את השקפת הציונות המעשית . פעל להקמת הטכניון בארץ ישראל , והשתתף בפעילות להשגת הצהרת בלפור . מנחם אּוסישקין ְ - ) 1941-1863 ( ממנהיגי התנועה הציונית ברוסיה . חבר תנועת 'חיבת ציון' ומזכיר התנועה . הצטרף לתנועה הציונית וייצג את המתנגדים להצעת ההתיישבות במזרח אפריקה . בוועידת השלום שהתכנסה לאחר מלחמת העולם הראשונה בוורסאי ייצג את יהודי רוסיה . מילא תפקידים שונים בתנועה הציונית : בשנת 1921 נבחר לראש ההנהלה הציונית בארץ ישראל ; מאז 1923 היה יו"ר הקרן הקיימת לישראל ובמסגרת התפקיד רכש קרקעות בעיקר בעמק יזרעאל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר