עמוד:85

שמצבם הכלכלי והחברתי היה קשה - האיכרים ובעלי המלאכה - וגם חדרה אל המעמד הבינוני שנשחק יותר ויותר על ידי בעלי ההון . לפי תפיסתו , כל רובדי החברה היהודית חשופים לתופעות האנטישמיות , וככל שתתגבר מלחמת המעמדות יחריפו התופעות האלה כי הן מכּוונות ָ אל כל היהודים . בדומה להרצל סבר סירקין שיש להקים מדינה בארץ ישראל , וכמוהו היה מוכן להתפשר על טריטוריה אחרת . אולם סירקין סבר כי הלאומיות שהציג הרצל ביטאה תפיסה ּ בְרגנית , וכי התנועה הציונית כתנועה לאומית חייבת להוביל לבניית חברה חדשה . חברה זאת תתבסס על רעיונות הסוציאליזם : יתקיים בה שוויון בין המעמדות , הרכוש בה יהיה משותף , ואמצעי הייצור שלה יהיו משותפים . חברה כזאת תוכל , לדעת סירקין , לפתור את המצוקות שיצר הקּפיטליזם . סירקין , בדומה להרצל , אף סבר שיש לגייס הון לאומי על מנת לממן את הפתרון הלאומי . אבל , בניגוד להרצל , הוא הציע דרך שונה להשגת ארץ ישראל : לא לפעול באופן דיפלומטי כדי להשיג את הצ ַ 'ְרטר , כפי שהציע הרצל , אלא לשתף פעולה עם עמים אחרים שנשלטים על ידי האימפריה העות'מאנית - למשל : היוונים והארמנים - ויחד אתם להיאבק באימפריה כדי לממש את השאיפות הלאומיות . בשעה שסירקין פעל בגרמניה החלו לקום ברוסיה אגודות ציוניות סוציאליסטיות שהתלכדו לתנועת " פועלי ציון . " התנועה נוסדה ב1906- והייתה בנויה על תפיסתו של קְרל מְרקס . דב ֹ וכ ֶ ר ּ ב ֹרֹ וכֹוב , אחד ממנהיגיה המרכזיים של התנועה , ביקש אף הוא כמו סירקין לשלב בין הלאומיות והסוציאליזם , אך נימוקיו ושיטתו היו שונים . על פי תפיסתו של בורוכוב מקור האנטישמיות הוא בפחד מפני הזר . בורוכוב הדגיש כי הפחד הפסיכולוגי מפני היהודים התגבר יותר ויותר כי היהודים היו חסרי מולדת . תפיסת בורוכוב דומה לתפיסת פינסקר שהבליט את הי ּ ודֹו פֹ ּב ְ יה ) עמ' . ) 66 בדומה להרצל סבר בורוכוב כי האנטישמיות תנדוד עם היהודים ממקום למקום ועל כן ההגירה אינה פתרון הולם לאנטישמיות . בורוכוב , כמו סירקין , סבר כי האנטישמיות קיימת בכל המעמדות בחברה . לדעת בורוכוב , המבנה הכלכלי-החברתי של העם היהודי לא היה מבנה רגיל . רק מעטים מהם עבדו בענפי הכלכלה היצרניים והקרובים אל הטבע - חקלאות , מלאכה ותעשייה ; ואילו מרביתם עבדו במקצועות המרוחקים מן הטבע שאינם יצרניים - תיווך , מסחר ומקצועות חופשיים . בורוכוב טען שמבנה חברתי-כלכלי זה עשוי להשתנות רק במדינה של היהודים ורק בארץ ישראל , שהרי החברה במדינות המתועשות לא שילבה אותם בתוכה . באותה תקופה ארץ ישראל לא הייתה אזור מפותח מבחינה כלכלית , והיא לא נמצאה בשלב של תיעוש והתפתחות של כלכלה קפיטליסטית . בורוכוב טען שמצב זה יאפשר לבעלי הון יהודים להשקיע בפיתוח חקלאות ותעשייה בארץ ישראל , ובעקבות יוזמותיהם יבואו אליה פועלים יהודים . לדעתו , תתפתח בארץ ישראל תשתית כלכלית , ותקום בה חברה חדשה בעלת מבנה כלכלי-חברתי בריא . בארץ ישראל יקום ּ ּפרֹולט ְ ּפֹון - מעמד פועלים - יהודי , תתחולל בה מלחמת מעמדות , ותיווצר בה חברת ע ֲ מלים שוויונית . דב ּ ב ֶ ר ּ ב ֹ וכוכֹוב - ) 1919-1881 ( הוגה דעות של הציונות הסוציאליסטית . בן למשפחה של משכילים יהודים מרוסיה שהאמינה בהשתלבות היהודים בסביבה הנוכרית , אך גם נמשכה לציונות . בשנת 1900 הצטרף למפלגה הסוציאל-דמוקרטית ברוסיה , אך כנראה סולק ממנה בגלל מוצאו היהודי . ביסס את הציונות על תורתו של קְרל מְרקס , והיה בין מייסדי 'הברית העולמית של פועלי ציון' ב . 1906- בשנת 1936 הועלו עצמותיו לארץ ישראל ונטמנו בבית העלמין של כינרת . איור לתעודת חבר של מפלגת "פועלי ציון , " קרקוב , 1906 באיור דמויות של עובדים יצרניים - איכר ובעל מלאכה . הכיתוב בתחתית האיור : "מעמד הפועלים היהודים , ] מ [ כל הארצות התאחדו תחת הדגל של פועלי ציון " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר