עמוד:83

המחלוקת בין אחד העם לבין הרצל החריפה עם פרסום ספרו של הרצל " אלטנֹוי ְ לנד" ב . 1902- זהו חיבור א ּ ו טֹ ּפ ִ י ) דמיוני ( שבו תיאר הרצל את החברה העתידה להתפתח בארץ ישראל . לדעת הרצל , חברה זו תתנהל על פי עקרונות הצדק הסוציאלי , תתקיים בה סובלנות ויונהגו בה החידושים הטכנולוגיים של התקופה . מוסדות התרבות שלה יעסקו בנושאים ּכלל אנושיים ולאו דווקא בנושאים יהודיים . אחד העם תקף את הרצל וטען כי ספרו הא ּ ו טֹ ּפי מעיד שזנח את העולם היהודי ואת תרבותו , ושהוא מבקש להקים בארץ ישראל עוד מדינה אירופית ברוח התרבות המערבית . המחלוקת לא נותרה רק בין אחד העם להרצל , אלא התרחבה והתפשטה אל תומכיהם . כך החל להתנהל ויכוח ביו תומכי הרצל , ובראשם נורדאו , לבין תומכי אחד העם . חוקרים טוענים כי השוני בין הרצל לבין אחד העם ביטא מחלוקת בין שתי קבוצות בציונות . הרצל ייצג את עמדות האינטליגנציה היהודית של מרכז אירופה ומערבה . מרביתה התחנכה על ברכי תרבות מערב אירופה , ביקשה להשתלב בה - ונדחתה . האינטליגנציה היהודית הזאת העמידה במרכז את הליברליזם , אחד מע ֶ רכי התרבות המערבית . ואילו אחד העם ייצג את האינטליגנציה היהודית של מזרח אירופה , שקיבלה חינוך יהודי מסורתי , הגיעה אל התרבות הכללית בהשפעת ההשכלה , אך חזרה והדגישה את הייחוד הלאומי הטמון במורשת התרבות היהודית . על אחד העם האבות המייסדים http : // avot . cet . ac . il תעודה : צרת היהודים , אחד העם , . 1897 toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה הציונות הדתית : הרב יצחק יעקב ריינס ויכוח בתנועה הציונית בשאלת הפעילות בתחום התרבותיהחינוכי הביא לייסודה של מפלגה דתית בקונגרס הציוני - המזרחי . את המפלגה ייסד הרב יצחק יעקב ַרי ְ ינס . הרב ריינס תמך בתפיסתו המדינית של הרצל . הוא סבר כי תפקידה של הציונות לעסוק אך ורק בפעילות פוליטית וכי עליה לפעול בכל דרך לשיבתו של העם היהודי לארץ ישראל . כמו הרצל , ראה גם הרב ריינס בהסתדרות הציונית ארגון שמשתתפים בו יהודים דתיים וחילוניים אלה בצד אלה . הוא ביקש כי התנועה הציונית לא תפעל בניגוד לדת , ולא תפעל כלל בתחום החינוך והתרבות - תחום שאינו באחריותה . ריינס הדגיש כי אם תעסוק התנועה הציונית בנושאי חינוך ותרבות יגבר החשש בחוגים הדתיים מפני אופייה החילוני של התנועה , ורבבות יהודים שומרי מצוות יעזבו אותה . בקונגרס הציוני הרביעי ) 1901 ( טען ריינס : " מזון ) קיום פיזי ( הוא הנחוץ עתה לעם ולא קּולט ּ ּפה ) תרבות " . ) מדיניותו של הרצל חיזקה את עמדתו של הרב ריינס . הרצל ביקש כי התנועה הציונית תתמקד בהשגת המטרה המדינית ותגשר על הפערים בין כל חלקי העם . לכן הוא השתדל להימנע מקבלת החלטות בנושאים שהיו עלולים ליצור מתח ביחסים בין דתיים וחילוניים בתנועה , ובכללם נושאים בתחום החינוך . הרצל אף חזר והבהיר בקונגרסים , כי הציונות לא תנקוט פעולות שעלולות לפגוע באמונה הדתית של ציבור יהודי כלשהו . אולם בנושא זה חל שינוי בקונגרס הציוני החמישי . ) 1902 ( השינוי היה קשור לפעילותה של הפ ְ ַרקצ ְ יה ָ ) הסיעה ָ ( הדמוקרטית . ב1901- החלה לפעול בתוך ההסתדרות הציונית הפַרקצ ְ ְ יה הדמוקרטית שחלקה על מנהיגותו של הרצל ופעלה בניגוד לתפיסותיו . ביוזמתה החליט הקונגרס הציוני החמישי ב , 1902- כי פעולות תרבות וחינוך בקרב העם היהודי הן חלק מן המצ ָ ע של התנועה הציונית , ויש לפעול ליישומן . הפרקציה הדמוקרטית אף קראה למנהיגי התנועה הציונית המזרחי - מקור שמה בתנועת המזרח"י ) ראשי תיבות של 'מרכז רוחני , ) ' שהקים הרב מוהליבר בביאליסטוק בשנת , 1893 כדי להפיץ את הרעיון הציוני בקרב הציבור הדתי . הרב יצחק יעקב ַרי ְ ינס - ) 1915-1839 ( יליד ליטא , מייסד תנועת המזרחי ומנהיגה . רב בווילנה שבליטא ובלידה שברוסיה הלבנה . בלידה ייסד ב1905- ישיבה שלימדו בה , בצד לימודי הקודש , לימודי חול על פי תכנית לימודים ממשלתית . הצטרף לתנועת ' חיבת ציון' והשתתף בוועידת קטוביץ . היה חבר ההסתדרות הציונית ומשנת - 1900 ציר בקונגרסים . הנהיג את המזרחי עד מותו . הפ ְ ַרקציה הדמוקרטית - סיעה שהוקמה על ידי סטודנטים יהודים מרוסיה שלמדו באוניברסיטאות בגרמניה ובשווייץ . סיכה של תנועת המזרחי , תחילת המאה ה20-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר