עמוד:77

מּכס נ ֹ ְרדאּו עומד לימינֹו של הרצל להרצל חב ַ ר הסופר והעיתונאי מּכס נורדאו . ) 1923-1849 ( בין השניים ְ היו כמה קווי דמיון : נורדאו , שהיה יליד ּפֶ ׁש ְ ט שבהונגריה , התחנך , כמו הרצל , על ברכי התרבות הגרמנית וההונגרית והגדיר את עצמו " גרמני . " שניהם עסקו במקצוע חופשי - הרצל היה משפטן ונורדאו היה רופא , ושניהם עסקו בכתיבה ספרותית ועיתונאית . בשונה מהרצל , התחנך נורדאו בבית שהיה ספוג תרבות יהודית ועברית . נורדאו , בדומה להרצל , סבר כי האנטישמיות התגברה דווקא עם הענקת אמנציפציה ליהודים , והיא שעוררה את הדחף הלאומי . נורדאו ציין כי מדינות אירופה נסוגות מן הקו הליברלי שהתבטא באמנציפציה . לטענתו , כשניתנה האמנציפציה במדינות שונות שרר נתק מוחלט בין החוקים לבין הרגשות האנטי-יהודיים של התושבים , והדבר הוביל לכישלונה . נורדאו אף טען כי מצוקתם של היהודים בני האמנציפציה נובעת מהעובדה שהם תלושים - הם אינם שייכים עוד לעולם היהודי , ואינם שייכים לחברה שבה הם חיים . נורדאו הבין כי התבוללות אינה הפתרון למצוקת היהודים . לדעתו , תיתכן התבוללות של יחידים , אך לא של עם שלם . לכן הכריז בצורה עקבית כי רק פתרון מדיני - ריבונות לעם היהודי במדינתו - יסלול דרך לפתרון בעיית העם היהודי ולאחווה אנושית אמיתית . לאידאולוגיה הלאומית הוסיף נורדאו היבט מיוחד . לטענתו , היהודים נחשבו בעיני סביבתם האנטישמית לנחותים מבחינה גופנית - נמוכי קומה , בעלי גוף מעוות , ובעלי כושר גופני ירוד . לדעתו , כדי להציל מוסדות ההסתדרות הציונית ) 1920-1897 ( דגל לציון חג ההתעמלות והספורט , וינה , 1925

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר