עמוד:74

מיוחדת שהוגבהה במיוחד עבורו , ובנאום הפתיחה אמר : " אנו רוצים להניח אבן פינה לבית , שבבוא היום תמצא בו האומה היהודית מקלט . העניין נשגב כל כך עד שרצוי לדבר עליו במילים הפשוטות ביותר " . בקונגרס הציוני הראשון בּב ַ זל התקבלה " תכנית ּב ַ זל" - המצ ָ ע הרעיוני של התנועה הציונית . המצע קבע את מטרתה העליונה של התנועה : " הציונות שואפת להקים לעם ישראל ּב ֵ ית-מולדת בארץ ישראל , מובטח לפי משפט הכלל " . הרצל לא השתמש במונח " מדינה" אלא " ּב ֵ ית-מולדת , " כדי לא לעורר התנגדות אצל השלטונות העות'מאניים , אך כוונתו הייתה למדינה יהודית שתזכה לאישור גלוי ממדינות העולם . כלומר , הרצל ייחס חשיבות רבה למאמצים הדיפלומטיים , שנועדו להשיג אישור בין-לאומי כדי להקים את מדינת היהודים . הביטוי " משפט הּכלל" מצביע על ההסכמה הבין-לאומית שהייתה , לפי תפיסת הרצל , נקודת המוצא לפעילות . בכינוס הקונגרס ובתכנית ּב ַ זל נולדה באופן רשמי הציונות - תנועת שחרור לאומי שביקשה להקים מדינה לעם היהודי . אגודות " חיבת ציון" שהשתתפו בקונגרס התייחסו אל הקביעה כי ארץ ישראל היא הטריטוריה שאליה שואפת התנועה הציונית - כאל הישג שלהם . ואכן , כאשר הבין הרצל שהיהודים במזרח אירופה ראו רק בארץ ישראל את מולדתם , הוא שינה דעתו והכריע בעד ארץ ישראל על פני כל טריטוריה אחרת . התבטאותו של הרצל - " הציונות אינה מתכוונת לפגוע באמונתו הדתית של אף זרם ביהדות" - גרמה לשביעות רצון בקרב הציונים הדתיים . מגוון הדעות ששילב הרצל בתכנית בזל סייע לבסס את רעיונותיה של התנועה הציונית בקרב חלקים רבים מן העם , והבטיח כי התנועה תכנס את כל הזרמים התרבותיים בעם היהודי . למרות זאת , רעיונותיו של הרצל ופעולותיו עוררו חששות כבדים בקרב היהדות האורתודוקסית במזרח אירופה . לטענת ההיסטוריון י' שלמון , הציונות הציעה זהות לאומית יהודית מודרנית , וכתנועה חילונית איימה על הקהילה היהודית המסורתית ועל הנהגתה . האורתודוקסיה היהודית ראתה בציונות תנועה המייצגת את המודרניזציה , מבטאת את חילּון החברה , ּוככזו - היא עלולה לפגוע באורח החיים היהודי , בהלכה היהודית ובהנהגה הדתית . בתכניתו ובפועלו הציג הרצל את כיווני עשייתו - פעילות דיפלומטית , הקמת התנועה הציונית כתנועת המונים פוליטית , וייסוד המוסדות הארגוניים והכלכליים של התנועה . תכנית ּבזל 1897 , " תכנית ּבז ֶ ל" היא המ ַ צ ָ ע של התנועה הציונית ומפרטת את עקרונות היסוד של התנועה . תכנית בזל הוחלפה רק 45 שנים אחרי הקונגרס הציוני הראשון , בעיצומה של מלחמת העולם השנייה , בשנת - 1942 ב"תכנית בילטמור-ירושלים " . הציונות שואפת להקים לעם ישראל ּבית-מולדת בארץ ישראל , מובטח לפי משפט הכלל . לשם השגת מטרה זו מתכוון הקונגרס לנקוט באמצעים אלה : . 1 פיתוח תכליתי של ארץ ישראל על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה , בעלי-מלאכה ועוסקים במשלחי-יד ; . 2 ארגון היהדות כולה וליכודה על ידי מפעלים יעילים , מקומיים וכלליים , בהתאם לחוקי כל ארץ וארץ ; . 3 הגברת הרגש הלאומי-היהודי וההכרה הלאומית-היהודית ; . 4 פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמות הממשלות , שיש צורך בהן למען הגיע אל מטרת הציונות . ) מ' היימן , י' ונקרט ) עורכים , ) ציוני-דרך בציונות , עמ' ) . 18 1 תכנית בזל הייתה תכנית היסוד , המ ַ צ ָ ע , של התנועה הציונית . מהי חשיבותו של המצע ? 2 מה הייתה מטרת התנועה הציונית ואילו דרכים הציבה תכנית בזל להשגתה ? 3 תכנית בזל הייתה פשרה בין תפיסות שונות של הציונות . אילו תפיסות ציוניֹות תוכלו לזהות בתכנית ? הרצל מעריך את הקונגרס הציוני הראשון קטעים מרשימה מתוך יומנו של הרצל : וינה , 3 בספטמבר . 1897 אם אמצה ֶ את קונגרס בזל בדיבור אחד שאזהר שלא להגותו ברבים - הריהו זה : בבזל ייסדתי את מדינת היהודים . אם אומר זאת היום בקול , יענה לי צחוק כללי . אולי בעוד חמש שנים , בוודאי בעוד חמישים שנה יודו בכך כולם . ] ... [ יסודה של המדינה , בעיקרו של דבר , טמון במ ַ א ֲ וויי העם למדינה ] ... [ טריטוריה היא רק התשתית הגשמית ; גם במקום שיש לה טריטוריה , המדינה היא משהו מופשט ] ... [ יצרתי אפוא בבזל את הדבר האבסטרקטי הזה , הנעלם משום כך מעיני רוב הבריות . עשיתי זאת בעצם באמצעים מזעריים . אט אט דרבנתי את האנשים אל הלך מחשבה של המדינה והקניתי להם את התחושה שהם הם האסיפה הלאומית . ) מתוך : ש' אבינרי , " דרכו של הרצל לגיבוש תודעה לאומית יהודית , " בתוך : אלפיים - קובץ , 15 עמ' ) . 254 1 הרצל סבר כי מהפכה בתודעה של היחיד ושל האומה היא המפתח לפתרון מצוקת הקיום של העם היהודי . צטטו משפטים מן התעודה המבטאים רעיון זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר