עמוד:73

הרצל יוזם כינוס לאומי עולמי של יהודים כדי לבצע את תכניתו נזקק הרצל לכסף , ועוד לפני פרסום " מדינת היהודים" פנה אל בעלי הון יהודים - אל הברון רוטשילד ואל הברון הירש - וביקש לקבל את תמיכתם הכספית , אבל מאמציו נכשלו . בעלי ההון היהודים נזהרו מלסּכן את קשריהם עם השלטונות ולא התערבו במעשה הפוליטי היהודי שנראה להם חסר סיכוי . לאחר שנכשל בגיוס בעלי ההון היהודים , פנה הרצל להקים תנועה עממית רחבה . הוא החליט לכנס כינוס פומבי - קונגרס ציוני , שישתתפו בו נציגי יהודים ממדינות שונות . תחילה ביקש הרצל לכנס את הקונגרס בעיר ז'נו ָ וה שבשווייץ , אבל ראשי " חיבת ציון" התנגדו לכך . בערי שווייץ התרכזו באותה תקופה מהפכנים רוסים שגלו מארצם כי חששו משלטון הצ ַ אר . מנהיגי " חיבת ציון" חששו שמא כינוס בשווייץ ייתפס בעיני שלטון הצאר כאילו גם הציונות היא תנועה מהפכנית . הרצל התחשב בטיעוניהם וביקש להעביר את הקונגרס לעיר מינכן שבגרמניה , אבל ראשי הקהילה היהודית במינכן התנגדו בתוקף לערוך את הקונגרס בעירם . הם חששו כי העלאת הרעיון היהודי-הלאומי בכינוס פומבי יזיק למעמדם האזרחי של היהודים בגרמניה ויגביר את האנטישמיות . הרצל נאלץ לחזור ולקבוע את מקום הכינוס בעיר ּב ַ זל שבשווייץ , למרות עמדת מנהיגי " חיבת ציון , " ואכן רק יחידים מביניהם הגיעו לקונגרס . יש לציין כי הרצל , כמו רבים מיהודי מרכז אירופה ומערבה , התייחס בהתנשאות ואפילו בזלזול אל יהודי מזרח אירופה , אבל ידע כי הצטרפותם לתנועה היא תנאי להצלחתה . כדי להפיץ את רעיונותיו ולקדם את פעולות ההסברה לקראת הקונגרס , אימץ הרצל את דרכי הפעולה של העולם המודרני . הוא מימן מכספו הקמת עיתון בשם " די ו ֶ ולט" " ( העולם . ) " הרצל ערך את העיתון וכתב את רוב המאמרים . הוא תכנן בקפידה את הקונגרס על כל פרטי הטקס , והיה מודע לחשיבות הדגל , הסמלים והשפה . כך למשל , בהזמנה לקונגרס הציוני ביקש הרצל מן הצירים להגיע לדיונים בלבוש מערבי , רשמי ומודרני : פ ְ ָראק ) מעיל שחור וארוך , ) ִ עניבה וכובע צילינדר . בכך ביקש להדגיש לפני המשתתפים והמשקיפים בדיוני המליאה את רצינותו ואת צ ִ ב ְ יונו הרשמי של הקונגרס . ליציע העיתונאים הזמין עיתונאים מּכתב ֵ י עת ֵ יהודיים ואת עמיתיו מן העיתונות הכללית . בכך ביקש להבליט את חשיבות הקונגרס ככינוס הדן בבעיה מדינית בין-לאומית - ולא בבעיה יהודית פנימית , וגם לתת לקונגרס פרסום בעיתונות העולמית . הקונגרס נוהל על ידי הרצל בגלוי , באופן רשמי , כראוי לאומה הדורשת לקיים את זכויותיה . תעודה : איגוד הרבנים בגרמניה מתנגד לכינוס קונגרס ציוני . toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה תכנית ּב ַ זל - תכנית היסוד של התנועה הציונית הקונגרס הציוני הראשון התכנס בעיר ּב ַ זל שבשווייץ ונמשך 3 ימים 31-29 ( באוגוסט 197 . ) 1897 הצירים ) הנציגים ( לקונגרס נבחרו על ידי יהודים מארצות שונות . הבוחרים היו נשים וגברים , שרכשו את " השקל , " דמי החב ֵ ר בתנועה הציונית , וביטאו בכך את שייכותם לתנועה . לנשים ולגברים ניתנה זכות שווה לבחור צירים לקונגרס . בכך יצר הרצל את אופייה הדמוקרטי של התנועה הציונית . במיוחד בולט עניין זכות הבחירה לנשים , כי באותה תקופה לא הייתה נהוגה זכות כזאת בשום מדינה באירופה . למעלה ממחצית היהודים שהשתתפו בקונגרס הגיעו ממדינות מזרח אירופה . בישיבת הפתיחה החגיגית שררה אווירה של קדּושה והתלהבות . זקן הצירים , הדוקטור קְרל ליפא מרומניה , פתח את הקונגרס בברכת " ׁשהחיינּו ֶ . " הוא מסר את פטיש היושב ראש לידי הרצל , לקול תשואות שמחה של הקהל , ׁש ֶ לוּו בהתפרצויות בכי של התרגשות . הרצל ניצב על בימה כותרת העיתון "די-וולט ֶ " הרצל בחר את הצבע הצהוב לעטיפת העיתון , והסביר לקוראיו את משמעות הצבע : "כתם חרפתנו יהיה לזיו גדול . " בכך רמז לאות הקלון הצהוב שהיהודים היו חייבים לשאת על לבושם בכמה מקומות בימי הביניים . עם הוצאת הגיליון הראשון של העיתון , כתב הרצל ביומנו 2 ( ביוני : ) 1897 "שלשום ואתמול בניתי את 'די-וולט . ' לא היה כלום , היום יש עיתון עם דיוקן ברור . ]…[ אמש בשעה שש יצא העותק הראשון של 'די-וולט' ממכונת הדפוס . אני מקדיש אותו להורי היקרים " .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר