עמוד:72

תגובות מנוגדות על רעיונותיו של הרצל רעיונותיו של הרצל כבשו רבים , אבל קמו לו גם מתנגדים . " חובבי ציון , " שדגלו בתפיסת הציונות המעשית ועודדו עלייה והתיישבות ללא כל קשר להחלטות מדיניות , התנגדו לתפיסותיו . הם חששו שמא תזיק תפיסתו המדינית של הרצל למאמצי ההתיישבות שכבר החלו בארץ ישראל מאז ראשית העלייה הראשונה ב . 1881- הם עקבו בחשש רב אחר התנגדותו לציונות המעשית . הרצל חזר וטען כי העלייה לארץ ישראל ללא צ'רטר חוקי וגלוי , כפי שנהגו ַ " חובבי ציון , " היא בבחינת הסתננות . שיטה זו אינה פתרון לעם כולו , ועשויה להתאים ליחידים בלבד . תפיסת הציונות המדינית של הרצל דחתה את התפיסה של " חיבת ציון" שפעלה למען התיישבות מידית , ולּו מצומצמת , בעזרת כספי פ ִ ילנתר ֹ ּו ִ ים . הרצל אף התעלם מן המנהיגים של הוועד האודסאי , מעשה שעורר התנגדות כלפיו בקרב " חובבי ציון . " תומכי הרצל ראו בו " מלך היהודים" - מעין משיח מודרני שיוביל את היהודים למדינתם , ואילו משכילים יהודים ראו בו משיח שקר , וטענו שתכניתו היא תכנית המבטאת שיגעון . הם ה ׁשְ וּו את ההמונים שהתלהבו מהצעותיו של הרצל , להמונים שהלכו כעיוורים אחרי משיחי שקר . רבים מיהודי וינה , העיר שהרצל חי בה , חשבו שהרצל יצא מדעתו , לעגו לרעיונותיו וכינו את חיבורו " מדינת היהודים" - " שטות גמורה , " " חיבור מטומטם . " אלה שלגלגו להרצל כינו אותו " ז'ּול ו ֶ ְרן היהודי , " ואילו אלה שחששו מפניו הביעו חרדה שמא הוא " עתיד להביא על היהודים פורענות נוראה " . תגובות על "מדינת היהודים" ספרו שלו ) של הרצל ( זכה לפרסום רב וברוב המקרים ללעג או לביקורת חריפה . הוא מצא קומץ קוראים אוהדים , בעיקר יהודים רוסים שהתגוררו בגרמניה ובאוסטריה . בווינה , שם היה הרצל ידוע למדי , שימשה מדינת היהודים נושא שיחה ְקצ ַ ר ימים למשכילים ולציניָקנים , שגמרו ּבל ִ ּבם כי המחבר איבד כנראה את ׁשפי ִ ּ ָקֹו . סטפן צווייג ) סופר ( ציין את " הכעס הכללי ב ֶ ֶרב ה ּ בֹוג ָ נּות היהודית" על פרסום " הטקסט האווילי והאטום הזה " . עיתונו של הרצל ה"נוייה פרייה פרסה" שבבעלות יהודית , התעלם ממנו בקרירות . ] ... [ גם בגרמניה נעה בדרך כלל התגובה למ ַ ס ָ ה ) חיבור עיוני ( של הרצל בין לגלוג לרשעות . עיתון במינכן תיאר את הספר כ"ּפרֹוס ְ ּפְקט אידיוטי לשוויץ יהודית בתשלומים" ] ... [ כאשר נשאל מו"ל ּברלינאי ידוע מה הוא מוכן לעשות למען מטרתו של הרצל , ענה : " אם צריך לקחת את הרצל לבית משוגעים , אשמח להעמיד את מרכבתי לשירותו " . אדמֹונד ֶ דה רוטשילד נחרד מן ההיבטים הפוליטיים של תוכניתו של הרצל . ] ... [ רוטשילד סירב לכל קשר עם הרצל . בפגישתם הקצרה היחידה אמר רוטשילד להרצל : " אסור לאדם שיהיו לו עיניים גדולות מֵקיבתו " . איחוד הרבנים האורתודוקסים בגרמניה גינה את תוכניתו של הרצל כולה ּכעבָרה על חוקי הדת . ההתקפה החריפה ביותר באה מצד רבנים רפורמים . " כל עוד ּכתבו עברית , הציונים לא היו מסוכנים , " התריעה הצהרה רשמית . " עכשיו שהם כותבים גרמנית , יש לצאת כנגדם " . אברהם גייגר , אחד ממייסדי היהדות הרפורמית , הכריז : " ירושלים היא זיכרון נא ֶ צ ֱ ָ ל מהעבר וע ֶ ׂש דתנו , אך אין בה תקווה לעתיד . חיים חדשים לא ייוולדו שם . אל נא נפריע את מנוחתה " . ) ע' אילון , רקוויאם גרמני , יהודים בגרמניה לפני היטלר , , 1933-1743 עמ' ) . 286-285 ז'ּול ורן ֶ - ) 1905-1828 ( סופר צרפתי , חיבר ספרי מסעות דמיוניים ובהם : 'סביב העולם בשמונים יום . ' בספריו מתוארים חידושי המדע והטכנולוגיה המלווים את חיינו , זמן רב לפני המצאתם . הזמנה לקונגרס הציוני הראשון ) 1897 ( על החתום : "הוועד להכנת הקונגרס הציוני . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר