עמוד:63

לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריון ש' אטינגר טוען כי הגורמים להתעוררות הלאומיות היהודית קשורים בחלקם בתהליכים שהתרחשו בחברה היהודית , ובחלקם בתהליכים שהתרחשו בחברה האירופית . א . מיינו את הגורמים להתעוררות הלאומיות על פי תפיסת אטינגר . ב . כיצד השפיעו גורמים אלה על התעוררות הלאומיות היהודית ? ג . מה היו לדעתכם הגורמים המרכזיים ? נמקו . . 2 עם התעוררות הלאומיות היהודית בשלהי המאה ה19- החל תהליך היסטורי של מהפכה בחיי העם היהודי . א . מדוע התעוררות הלאומיות היהודית חוללה מהפכה בחיי העם היהודי ? ב . מדוע לדעתכם החלה המהפכה הלאומית היהודית דווקא באירופה ? ג . ההיסטוריונית א' שפירא טוענת , כי הלאומיות היהודית באה לעולם כתוצאה מאכזבה . מדוע ? ד . האם הלאומיות היהודית היא לאומיות אתנית ? לאומיות אזרחית ? הסבירו ) תוכלו להיעזר בפרק א . ) פעילויות ומצגת toldot . cet . ac . il לומדים היסטוריה מבזק החייאת השפה העברית על ידי המשכילים העברים ומחקרי "חכמת ישראל" - עודדו את התעוררות הלאומיות היהודית . החייאת השפה העברית הושפעה מהחייאת השפות הלאומיות באירופה , כמו היוונית , הבולגרית והרומנית . הרב יהודה אלקלעי , ומנגד - הסופר פרץ סמולנסקין , נמנו עם מי שביקשו להחיות את השפה העברית . התעוררות הלאומיות היהודית בתקופה המודרנית ניזונה גם מן הכמיהה לציון שליוותה את היהודים בכל שנות גלותם . הכמיהה לציון התבטאה בתפילה , בהלכות , בספרות ואפילו במעשה - בניסיונות של יחידים וקבוצות לעלות לארץ ישראל . התודעה הלאומית שליוותה את היהודים בשנות הגלות חיזקה את ההתעוררות הלאומית בשלהי המאה ה . 19-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר