עמוד:59

לעצמאות השפיע על הלאומיות היהודית . רבים מן הפולנים שהיגרו למערב אירופה ביקשו לשתף את היהודים הפולנים במאבקם לעצמאות . שיתוף יהודי פולין נועד כנראה להשיג את תמיכת יהודי המערב במאבק העם הפולני לעצמאות . ואכן , יהודים פולנים רבים השתתפו במרד של העם הפולני בשנת . 1863 מבחינת היהודים ההשתתפות במרד ביטאה את הזדהותם עם מאבק העם הפולני לעצמאות . יחס מיוחד אל היהודים גילה המשורר אדם מיצקייביץ , ' שפעל למען עצמאות פולין . הוא כינה את היהודים " שבט עתיק" והטיף להידוק הקשרים ע ִ מם ) עמ' . ) 29-28 בהשפעת מאבקים לאומיים אלה הבינו היהודים כי מחובתם להיאבק על זכותם להגדרה עצמית ולריבונות מדינית , כפי שפעלו עמים באירופה כמו היוונים , הפולנים , הגרמנים והאיטלקים . כמה הוגי דעות יהודים ביטאו בחיבוריהם את הצורך בהתעוררות הלאומיות היהודית . הם פעלו עוד לפני התעוררות האנטישמיות המודרנית . בין הוגי הדעות היהודים בלטו הרב יהודה שלמה אלקלעי מהעיר זמלין שבקרֹואטיה , והרב צבי היְרש קליׁש ֶ ר שחי באזור ּ ֹוזנן במערב פולין . אזורים אלה היו ְ רוּויים באווירה של תסיסה לאומית . הרב אלקלעי היה ע ֵ ד למאבק לעצמאות של יוון ושל סרּביה מן השלטון העות'מאני . הוא הושפע גם מעלילת דמשק ק , ) 1840 ( שהמריצה אותו לפעולה . ואילו הרב קליׁש ֶ ר הושפע גם מן המאבק הלאומי של העם הפולני לעצמאות וגם מן המאבקים לעצמאות של העם האיטלקי והעם ההונגרי . אלקלעי סבר כי יש להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל - ארץ האבות . הוא תכנן לבקש מן הסולטאן העות'מאני רישיון להתיישב בארץ ישראל , ושאף להשיג את תמיכת המעצמות באירופה . כמוהו , הטיף גם קלישר לעלייה לארץ ישראל ולהתיישבות בה , והדגיש את החשיבות שבקיום מצו ַ ות יישוב ארץ ישראל . בהפצת דעותיהם נאלצו הרבנים קלישר ואלקלעי להתמודד עם תפיסת העולם של מתנגדיהם בחברה הדתית שפעלו בה . לפי תפיסה זאת , היהודים צריכים לצ ַּ ֹות לגאולה המשיחית ואל להם לדחוק את הקץ . הרב יהודה אלקלעי והרב צבי קלישר מכונים " מב ַׂשְ ֵרי הציונות , " וכמוהם גם משה הס . בגיבוש תפיסתו הלאומית הושפע משה הס מן הלאומיות באירופה , ובייחוד מתהליך העצמאות של איטליה ומהרעיונות של ג' פֹ זּפה ֶ מצ ִ יני ) עמ' , ) 30 ששימשו השראה לש ֵ ם ספרו " רֹומי וירושלים " . רעיונותיהם של אלקלעי , קלישר והס זכו להד רק בקרב מעטים , ורבים בחברה היהודית דחו את רעיונותיהם בבוז ובלעג . החוקרים חלוקים בדעותיהם על חשיבות פעילותם של מבשרי הציונות , ויש הממעיטים בערכה : א . ההיסטוריון ש' אטינגר טוען , כי מבשרי הציונות לא הקימו תנועה של המונים , לא הצליחו לקדם את יישוב ארץ ישראל , ופעילותם הייתה מצומצמת ומקומית . לטענתו , הם פעלו לפני התעוררות האנטישמיות המודרנית , ורק בהשפעתה - נוצרו תנאים להקמתה של התנועה הלאומית היהודית . הרב יהודה שלמה אלקלעי - ) 1878-1798 ( רב , ממבשרי הציונות . את ספריו הראשונים 'דרכי נועם' ו'שלום ירושלים' פרסם ב1839- בלדינֹו ) הלשון היהודית בספרד . ) בשנת 1843 פרסם את חיבורו 'מנחת יהודה' ובו קרא ליישוב ארץ ישראל . עלה לארץ ישראל ב , 1871- וייסד בירושלים ה'חברה ליישוב ארץ ישראל . ' נתקל בהתנגדות עזה מצד היישוב הישן . הרב צבי היְרש קליש ֶ ר - ) 1874-1795 ( רב , ממבשרי הציונות . כתב ספרים ומאמרים בענייני הלכה . בספרו 'דרישת ציון , ' שיצא לאור ב , 1862- האיץ ביהודים לעלות לארץ ישראל ולא לחכות לבֹוא המשיח . לשם כך יצר קשרים עם אישים יהודים כמו אד ֹ ולף ּכרמייה , משה מונטיפיורי ובנימין ) אדמונד ( דה רוטשילד . קשר הדוק במיוחד טיפח עם קְרל נטר , שהקים את בית הספר החקלאי 'מקווה ישראל . ' קלישר ראה בהקמת בית הספר את הגשמת רעיונותיו . עלילת דמשק - עלילת דם שהופצה בעיר דמשק שבסוריה בשנת , 1840 כאשר נזיר צרפתי ומׁש ַ רתו המוסלמי נעלמו , והשלטונות האשימו את היהודים בהריגתם לצורכי פולחן . כמה יהודים נאסרו וע ּ ֹוּו , ובהם יעקב ענתבי רב הקהילה . להצלת יהודי דמשק פעלו נכבדים יהודים - משה מונטיפיורי , אדולף כרמייה ומשפחת רוטשילד . היהודים שנאסרו שוחררו מכלאם , אך לא זוּכו מן האשמה . הופעתה של עלילת דם במזרח המוסלמי הייתה תופעה חריגה . עלילת דמשק והמאבק להגנת העצורים סייעו להתעוררות דעת קהל יהודית מאורגנת , שהדגישה את האחדות ואת שותפות הגורל של היהודים בכל מקום . משה הס - ) 1875-1812 ( פעיל בתנועה הסוציאליסטית הגרמנית והבין-לאומית , ואחד מהוגי הדעות הראשונים של הלאומיות היהודית . נדד בין מדינות אירופה - גרמניה , צרפת , שוויץ ובלגיה . הס ראה עצמו גרמני לכל דבר , ואפילו תמך בנישואי תערובת . חב ַ ר אל קְרל מְרקס ואל פ ְ ִרידִריך אנגלס והסכים עם תפיסותיהם המהפכניות . אולם , בשנות ה60- של המאה ה19- פנה לתפיסה הלאומית היהודית . לבקשתו , נטמן בבית העלמין היהודי בקרבת העיר קלן , ועל מצבתו נחַרת : " אבי הסוציאל-דמוקרטיה הגרמנית . " עצמותיו הועלו לארץ ישראל ונטמנו בבית הקברות בכנרת . " רומי וירושלים" - ספר שנכתב בגרמנית בשנת , 1862 כמכתבים לידידה אלמונית . הס טען כי היהודים הם אומה , ומשום כך בעיית הקיום שלהם תוכל להיפתר רק על ידי הקמת קהילה לאומית יהודית סוציאליסטית בארץ ישראל - ולא על ידי שוויון זכויות אזרחי במדינות שבהן ישבו היהודים . תפיסתו הלאומית של הס הייתה כה חדשנית עד כי הוא התקשה להשיג מוציא לאור לספרו . העיתונות היהודית ומרבית הציבור היהודי התייחסו לרעיונותיו בתמיהה ואפילו בעוינות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר