עמוד:55

התפתחות התודעה הלאומית והרגשות הלאומיים בקרב עמי אירופה וצמיחתן של תנועות לאומיות - עוררו אף הן את האנטישמיות . הרעיון הלאומי והקמת מדינות הלאום הובילו את עמי אירופה לבחון את השורשים הלאומיים שלהם ולחזקם . באמצעות חקר ההיסטוריה , הספרות והמנהגים המקומיים גילו עמי אירופה כי גם בתקופות קדומות היו היהודים זרים ושונים . בהשפעת הרומנטיקה שהתפתחה באירופה בשלהי המאה ה18- ובראשית המאה ה19- ) עמ' , ) 28 הבליטו מדינות הלאום באירופה את הזרּות המתמשכת של היהודים למסורת הלאומית שלהן , החיּו מסורות אנטישמיות מעב ֲ ָ ָרן , ודחו את ניסיונות היהודים להשתלב במדינה . הרומנטיקה הדגישה את " רוח האומה" שהתבטאה במנהגים , בשפה וביצירה העממית . הרומנטיקה אף הציגה קשר הדוק בין היחיד לעמו - יחיד הקשור בכל נימי נשמתו לעב ָ ָ ר של עמו . זר אינו יכול להשתייך לעבר היסטורי של עם - גם אם ירצה בכך . כאלה היו היהודים הם לא היו קשורים לעבר ההיסטורי של עמי אירופה אף על פי שזכו לשוויון זכויות ונחשבו לכאורה גרמנים , אוסטרים או צרפתים . גילויי האנטישמיות המודרנית מתרּבים במרכז אירופה ובמערבה פעלה האנטישמיות המודרנית בדרכים חדישות שהיו שונות מדרכי הפעולה של שנאת ישראל . אמנם השלטון לא תמך באופן רשמי בגילויים האנטי יהודיים , אבל עוצמתם הייתה רבה . מפלגות שילבו במצען יסודות אנטישמיים , והציגו עצמן כתנועות ָ ָ המגֹוננֹות על האזרח הקטן מפני היהודים . המפלגות ניצלו את הדמוקרטיה שהביאה להתרחבות זכות הבחירה במדינות אירופה , ובאמצעות הסתה אנטישמית ביקשו לז ּ ֹות בקולות של המוני הבוחרים . לראשונה התגבשה מפלגה אנטישמית בגרמניה כאשר הכומר אדׁשלף ׁש ְ טקר הקים את מפלגת הפועלים הנוצריתסוציאליסטית , ) 1878 ( ושילב דברי תעמולה אנטישמיים במצע המפלגה ובנאומיו לפני הבוחרים . בעיקר הדגיש ׁשטקר ְ את העובדה שהיהודים הם בני עם זר , החי בתוך העם הגרמני ומנצל את גרמניה . ב1881- נבחר שטקר לַרייכסטג , ה ּפַ ְרלמנט הגרמני . השפעתה של האנטישמיות בגרמניה גברה וגרמה לזעזוע קשה בקרב יהודי גרמניה - גילויי הסובלנות כלפיהם התפוגגו יותר ויותר והתקווה לשלטון אזרחי התערערה . מפלגה אנטישמית חזקה פעלה החל בשנות ה90- של המאה ה19- בהונגריה , ואף לה היו נציגים בפרלמנט . מנהיג המפלגה מילא תפקיד מרכזי בעלילת דם נגד היהודים שהתרחשה בכפר טיסה ָ -אס ְ לאר שבמזרח הונגריה . ) 1882 ( מלבד מפלגות החלו לפעול באירופה גם ארגונים אנטישמיים . בעיר דׁשזדן שבגרמניה נערך קונגרס אנטישמי ) 1882 ( והשתתפו בו מפלגות וארגונים אנטישמיים מרחבי אירופה . וילהלם מאר , יהודי מּומר , הקים בגרמניה ארגון אנטי יהודי - " הליגה האנטישמית" - שמטרתו הייתה לדבריו : " להציל את מולדתנו הגרמנית מייהּוד גמור , " ואדוארד ד ִ רימֹון הקים בצרפת ארגון אנטישמי בשם " הליגה האנטישמית הלאומית" . ) 1899 ( האנטישמיות המודרנית התאפיינה בפריחת העיתונות , שעסקה בנושאים אנטישמיים ובפרסום חיבורים וספרים אנטישמיים . לדוגמה , בשנת 1897 פרסם וילהלם מאר בגרמניה חוברת שכותרתה " ניצחון היהדות על הגרמניּות" ובה טבע את המושג " אנטישמיות . " מאר טען כי היהודים השתלטו על גרמניה : על הפרלמנט , על הכלכלה , על מערכת המשפט ועל העיתונות . החוברת נהפכה לרב מכר ובתוך כחצי שנה הודפסו 12 מהדורות שלה . ובצרפת - פרסם אדוארד ד ִ רימּון את הספר " צרפת המיֹוהדת" . ) 1885 ( הספר זכה להתעניינות רבה , ובמשך כחודשיים נמכרו כ100- אלף עותקים . בספר טען ד ִ רימּון כי היהודים הם בני גזע נחות ובני דת בזויה , וכי הם משתלטים על צרפת המודרנית . נגד מגמה זאת הוא קרא : " צרפת לצרפתים . " ! בנוסף פרסם דרימון את היומון האנטישמי " הדיבור החופשי , " שזכה אף הוא לתפוצה רחבה . ) 1892 ( אחד הפרסומים האנטישמיים הנפוצים עד ימינו הוא הספר " ה ּ פ ְרֹ וׁשוקֹולים של זקני ציון , " שיצא לאור לראשונה ברוסיה ב1905- והופץ במדינות אירופה . טיסה-אסלאר - עלילת דם שלפיה יהודים רצחו נערה בת 15 בערב חג הפסח , והשתמשו בדמּה לאפיית מצות . על אף שהתברר כי הנערה מתה בטביעה , הועמדו כמה יהודים למשפט . להגנתם התגייסו עורכי דין ופוליטיקאים ליברלים , וכעבור כשנה הם ז ּ וּו . הזיכוי עורר התנגדות של התושבים שהביעו מחאה על החלטת בית המשפט , והתעורר גל של מהומות בכפרים ובערים של הונגריה , ובכלל זה ב ּ ּודּפ ֶ שט הבירה . הפרוטוקולים של זקני ציון - ספר ובו פרוטוקולים מזויפים המוצגים כמסמכים שנכתבו בידי יהודים ונשמרו אצלם בסתר . הפרוטוקולים מתארים דיונים סודיים שערכו , כביכול , 'זקני ציון' במטרה להשתלט על העולם . מתוארים בהם הצעדים שעשו היהודים לקידום השתלטותם על הכלכלה , על הפוליטיקה , על החינוך , על המשפט ועל העיתונות בעולם . הפרוטוקולים הופצו גם במדינות מרכז אירופה ומערבה ותרמו להתחזקות הלך הרוח האנטישמי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר