עמוד:51

האמנציפציה משפיעה על חיי היהודים בהשפעת השוויון האזרחי יהודים רבים שחיו בגטאות שבערים יצאו מהם ועברו להתגורר בערים עצמן . יהודים אחרים היגרו מיישובים קטנים לערים המרכזיות בתהליך ע ִ יּור מהיר . אלה וגם אלה השתלבו בחיי העיר ובכלכלה העירונית . יהודים אמידים השתלבו בתחומי כלכלה חדשים - בבנקאות ובתעשייה . הם יעצו לממשלות ולמלכים בענייני כספים וסייעו להם לייסד בנקים לאומיים . בין הבנקאים היהודים החשובים באותה תקופה היה גרשון ּב ְ לי ְ כֶרדר , יועצו הכספי של ּב ִ יסמְרק ) קנצלר גרמניה , ) ומשפחת רֹוטׁש ִ ילד , שהעניקה הלוואות לממשלות רבות באירופה . ּבניה ָ זכו לתארי אצולה ואף השתלבו בחיים הפוליטיים . הם ישבו בפ ַ רנקפּורט , בווינה , בלונדון , בנ ּ ֹולי ובפריז , ולכן ְ הייתה משפחת רוטשילד סמל לשליטת היהודים בכלכלה הבין-לאומית . משפחת רוטשילד אף עסקה במימון חברות רכבת ובהנחת מסילות ברזל . מסילות הברזל העיקריות בצרפת , בבלגיה , באוסטריה ובאיטליה מומנו בידי משפחת רוטשילד . גם רוב מסילות הברזל ברוסיה מומנו בידי בעלי הון יהודים . שניים מבעלי ההון האלה היו הברון מוריס דה היְרש , בן למשפחה יהודית ַ ּבת ַ נכסים מגרמניה ושמואל ּ ֹולי ָ אקֹוב , בן למשפחת תעשיינים ובנקאים יהודים מרוסיה . בהשפעת האמנציפציה מספר הסטודנטים והמרצים היהודים במוסדות להשכלה גבוהה גדל יותר ויותר בהשוואה לחלקם היחסי באוכלוסייה , וכן גדל מספר היהודים העוסקים במקצועות חופשיים . יהודים השתלבו במשרות ממשלתיות , בהוראה , בחיי התרבות ובפעילות פוליטית במדינות שחיו בהן . בקרב היהודים בגרמניה , לדוגמה , חלו שינויים בתחום התעסוקה בהשפעת תהליכי העיור , התיעוש , והמאבק לשוויון אזרחי . אולם גם לאחר האמנציפציה הוגבלו יהודי גרמניה בשל דתם והם התקשו להתקבל לעבודה בשירות המדינה כדיפלומטים , כפקידי מדינה בכירים , כמורים , כפרופסורים מן המניין , כשופטים , ואף לא זכו לקידום כקצינים בצבא . חלקם התמנּו לעובדי מדינה רק לאחר שנאלצו להתגבר על קשיים רבים , ורק במקרים מיוחדים . כתוצאה מכך , לרוב פנו סטודנטים יהודים בגרמניה ללימודי רפואה ועבדו כרופאים במרפאות פרטיות . סטודנטים יהודים אף פנו ללימודי משפטים והתפרנסו מעריכת דין כפרקליטים עצמאים . חלק מהסטודנטים היהודים השתלבו בעולם העיתונות כעורכים , ככותבי מאמרים וכמבקרים . אמנם בגרמניה מספר היהודים בשירות הציבורי ובמקצועות החופשיים היה גדול ממספרם באוכלוסייה הכללית , אבל עדיין רובם התפרנסו בעיקר ממסחר לסוגיו . מצב דומה היה גם באוסטריה . הברון מוריס דה הירש - ) 1896-1831 ( בעל הון ונדבן יהודי . בן למשפחה של יהודים מגרמניה . סייע ליהודי רוסיה לאחר הפרעות ב . 1881- יזם תכנית התיישבות בארגנטינה , ובשנת 1891 הציע ליהודי רוסיה להגר לשם . למטרה זאת הקים את חברת יק"א - 'חברה להתיישבות יהודית' ) עמ' . ) 107 בעקבות יוזמתו כמה עשרות אלפי יהודים התיישבו בארגנטינה . מקצועות חופשיים - מקצועות ) כמו רפואה ומשפטים ( שנדרשת בהם השכלה גבוהה מיוחדת . העיסוק במקצועות אלה אפשר לעוסקים בהם יותר חופש ועצמאות בעבודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר