עמוד:50

פרק ג : התעוררות הלאומיות היהודית - גורמים ונסיבות כוחות חיצוניים מעוררים את הלאומיות היהודית המעמד האזרחי של היהודים משתנה שינויים מפליגים התרחשו בחיי היהודים בעיקר במרכז אירופה ובמערבה . מאז סוף המאה ה18- ובמהלך המאה ה19- התחולל באזורים אלה תהליך האמנצ ִ יּפ ַ צ ְ יה ָ . במסגרת האמנציפציה ניתן שוויון זכויות אזרחי ליהודים , וכתוצאה ממנו נפתחה לפניהם הדרך החוקית להשתלב בכל תחומי החיים במדינה . מתן האמנציפציה העיד על נכונּות מדינות באירופה לבחון מחדש את מעמד היהודים . התהליך הושלם בשנות ה70- של המאה ה , 19- והשפיע על חיי היהודים מבחינה פוליטית , כלכלית וחברתית . אולם יישום האמנציפציה של היהודים במדינות אירופה היה שונה ממדינה למדינה , והיה תלוי במשטר ששרר בכל מדינה וביחס של החברה אל האמנציפציה . צרפת הייתה המדינה האירופית הראשונה שהעניקה ליהודים שוויון זכויות אזרחי . בספטמבר , 1791 בתום דיון ממושך באספה הלאומית , ולאחר מאבק של יהודי צרפת - החליטה האספה להעניק ליהודים שוויון זכויות אזרחי מלא . צעד זה הושפע מרעיונותיהם של הוגי הדעות של ההשכלה , שקידשו את עקרון השוויון בין בני האדם וראו בו ערך ּכלל אנושי . עקרונות חופש האמונה וחופש הדת , שנגזרו מעקרון השוויון בין בני האדם , הבהירו כי היהודים יכולים להיות אזרחים ׁשו ְ ֵ וי זכויות וׁשו ְ וי ֵ חובות . בעקבות המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון באירופה הׁשחל חוק שוויון היהודים בשטחים שהיו תחת כיבוש צרפת , בעיקר במדינות גרמניה , בבלגיה ובהולנד . אבל לאחר מּולת נפוליאון ולאחר קונגרס וינה ) 1815 ( רעיונות הליברליזם נדחקו לאחור , והונהגה מדיניות שמרנית . בעקבותיה הורע מצב היהודים ובארצות שהשתחררו מן הכיבוש הצרפתי נשללו זכויותיהם . אך החל בשנות ה30- של המאה ה19- הוחזרו ליהודים זכויותיהם בהדרגה . אמנציּפ ַ ציה - שחרור של יחיד או של קבוצה חברתית מתלות משפטית , והשוואת זכויותיהם הפוליטיות והחברתיות לאלה של כלל האוכלוסייה . מפה : 11 תהליך האמנציפציה של יהודי אירופה בסוף המאה ה18- ובמאה ה19-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר