עמוד:47

מבט על הנושא 'עידן הלאומיות האירופית'אירועי המהפכה הצרפתית ) 1789 ( נחשבים לגילוי ראשון של הלאומיות המודרנית . בניגוד ללאומיות האזרחית שהתפתחה בארצות הברית ובמערב אירופה , התפתחה במרכז אירופה ובמזרחה הלאומיות האתנית . הרציונליזם , הגות ההשכלה ותהליך החילּון השפיעו על צמיחת הלאומיות המודרנית . הלאומיות ינקה מן הרעיונות האוניברסליים שקידשו את חירות האדם ואת ריבונות העם ומהיחלשות הזהות הדתית . להתפתחותה הוסיפו תהליכי המודרניזציה והדמוקרטיזציה שאפיינו את המאה ה . 19- פעילי התנועות הלאומיות בראשית דרכן היו בני שכבת האינטליגנציה . בהדרגה הונחלו הרעיונות הלאומיים להמונים באמצעות סמלים לאומיים . סמלים אלה יוצרים לכידות , משמשים אמצעי חינוכי , ומעצימים את התודעה הלאומית . לאורך כל המאה ה19- התחוללו באירופה מאבקים לאומיים . מהמחצית הראשונה של המאה ה19- עד למהפכות 1848 התאפיין המאבק הלאומי בעיצוב הרעיונות הלאומיים בהשפעת הליברליזם . כזה היה לדוגמה המאבק של התנועה הלאומית של יוון , שאימצה את סיסמאות המהפכה הצרפתית . המאבק הלאומי בתקופה זאת התאפיין גם בהקמת ארגונים ובפעילות לחיזוק הזהות הלאומית - כמו לדוגמה , באיטליה ובפולין . במחצית השנייה של המאה ה , 19- לאחר מהפכות , 1848 התאפיין המאבק הלאומי במדיניות שנשענה על מאבק צבאי - " בדם וברזל" - כאמצעי להשגת היעדים הלאומיים . כאלה היו לדוגמה המאבקים הצבאיים לאיחוד איטליה ולאיחוד גרמניה . מלחמת העולם הראשונה - המכונה גם " מלחמת הלאומים" - ביטאה את כוחה ההרסני והמסוכן של הלאומיות שהייתה אחד מהגורמים למלחמה זו . הישגה של הלאומיות התבטא בהקמת מדינות לאום חדשות באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה , ובנכונות להגן על זכויות המיעוטים הלאומיים במסגרת חוזי המיעוטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר