עמוד:44

כתוצאה מהסכמי השלום הללו , השתנתה המפה המדינית של אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה . בכל מדינות הלאום החדשות במרכז אירופה ובמזרחה חיו מיעוטים לאומיים , כלומר , קבוצות אתניֹות שתרבותן ושפתן היו שונות מאלה של אוכלוסיית הרוב במדינה . כאלה היו , למשל , הסרּבים , הקרֹואטים והסלֹובנים - ביוגוסלביה ; הגרמנים , האוקראינים והיהודים - בפולין . להגנה על זכויות המיעוטים הלאומיים חוברו חוזי מיעוטים . על פי החוזים , התחייבו מדינות הלאום החדשות להעניק למיעוטים שבשטחיהן שוויון זכויות אזרחי , אוטונומיה בתחום התרבות וחופש דת . תושבי מדינות הלאום החדשות ראו במיעוטים , ובייחוד במיעוטים הגדולים , סכנה לזהותה הלאומית של המדינה החדשה . במדינות אלה התפתחה לאומנות קיצונית וחסרת סובלנות כלפי המיעוטים ונעשו ניסיונות לפגוע בזכויותיהם . מתוך 14 " הנקודות" של הנשיא וילסון 8 ( בינואר ) 1918 א . חוזי שלום גלויים , שנדונו באופן פומבי , וחוץ מהם שום הסכמים בינלאומיים חשאיים מאיזה סוג שהוא ; הדיפלומטיה תפעל תמיד בגלוי ולעיני העולם . ב . חופש גמור של הׁשיט בימים , בימי שלום ובימי מלחמה , פרט למקרים שהימים יהיו סגורים לרגל פעולה בינלאומית לביצוע חוזים בינלאומיים . ג . ביטול כל המחסומים הכלכליים - ככל האפשר - וקביעת שוויון תנאי המסחר בין כל העמים המסכימים לקיים שלום והמתאגדים לשם קיומו . ד . ער ּ וֹות מתאימות להפחתת החימוש של העמים עד כדי הרמה הנמוכה ביותר בהתאם לצורכי הביטחון הפנימי . ה . ה ֶ ס ְ ּבר חופשי , ְרחב לב ובלתי משוחד בהחלט , של כל הטענות הקולוניאליות על בסיס של שמירה קפדנית על העיקרון , כי בהסדר כל שאלות הריבונות מסוג זה יינתן משקל שווה לאינטרסים של האוכלוסייה הנוגעת בדבר ולטענות הצודקות של הממשלה , שהאינטרס שלה עומד להיקבע . ו . פינוי כל הט ֶ ריטוריה הרוסית ויישוב של העניינים הנוגעים לרוסיה באופן , שיבטיח את השיתוף הטוב ביותר והחופשי ביותר של האומות האחרות וישיג למענ ָ ּה הזדמנות בלתי מופרעת לקביעה עצמאית של התפתחותה המדינית ומדיניותה הלאומית וכניסתה הנאה לחברת האומות החופשיות ובתנאי משטר שתבחר לה בעצמה . ז . כל העולם יסכים לכך , כי מן ההכרח שּבלגיה תפונה ותשוקם ללא כל ניסיון להגביל את ריבונותה . ללא מעשה מ ְַ ּפא זה ייפגם לעולמים כל המבנה והיציבות של החוק הבינלאומי . ח . כל הט ִֶ ריט ֹ ְריה הצרפתית תשוחרר ויתוקן הקיפוח שנגרם לצרפת על ידי פרוסיה בשנת 1871 בעניין א ַ ל ְ ז ַ ס ל ֹ ֶרן , אשר ערער את שלום העולם לתקופה של חמישים שנה . ט . ייעשה תיקון הגבולות של איטליה לפי קווים לאומיים בולטים . י . לעמי אוסטרו-אונגריה ) הונגריה , ) תינתן ההזדמנות הנוחה ביותר להתפתחות אוטונומית . יא . רומניה , סרביה , מונטנגרו יפונו ] ... [ לסרביה תינתן גישה חופשית ובטוחה לים . תינתנה ערבויות בינלאומיות לעצמאותן המדינית והכלכלית ולשלמותן הטריטוריאלית של מדינות הבלקן . יב . לחלקים הטורקיים של הקיסרות העות'מאנית תובטח ריבונות מלאה , אבל לעמים אחרים הנמצאים עתה תחת שלטון טורקי יובטחו ביטחון החיים והזדמנות מוחלטת להתפתחות אוטונומית ; ה ַ ְרד ָ נ ֶ לים ִ יהיו תמיד פתוחים לאוניות ולמסחר של כל העמים בער ּ וֹות בינלאומיות . יג . תקום מדינה פולנית עצמאית שתכיל את הט ִֶ רי טֹ וריֹות המאוכלסות ללא ספק על ידי פולנים , עם גישה חופשית ובטוחה לים . יד . יוקם ח ֶ בר-לאומים למען הבטחת ער ּ וֹות הדדיות לעצמאותן ושלמותן הטריטוריאלית של המדינות הגדולות והקטנות כאחד . ) ש' אש , תעודות נבחרות על צמיחת הנאציזם וטיבה של האנטישמיות הנאצית , מקורות לשיעור ותרגיל , עמ' ) . 87 14 " 1 הנקודות" של הנשיא וילסון כוללות עקרונות כלליים לשלום בעולם ועניינים טריטוריאליים מיוחדים . הציגו דוגמאות לכל אחד מהם . 2 אילו אינטרסים אמריקניים באים לידי ביטוי במסמך ? הדגימו והסבירו . 3 הציגו דוגמאות המבטאות את התייחסותו של וילסון לשאלת הלאומיות , והגדירו בעזרתן את יחס הממשל האמריקני ללאומיות . מפה : 10 אזורי מנדט במזרח התיכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר