עמוד:42

ועידות מכֹוננות מפה מדינית חדשה לאחר תום קרבות מלחמת העולם הראשונה התכנסו בארמון ו ֶ ְרסאי בקרבת פריז ראשי המדינות המנצחות לדון בהסדרי השלום ) ינואר . ) 1919 את הוועידה הנהיגו נציגי 4 המעצמות המנצחות : וּודרּו ו ִ ילסֹון - נשיא ארצות הברית , ג'ורג' קלמנסֹו - ראש ממשלת צרפת , לֹוי ְ ד ג'ורג' - ראש ממשלת בריטניה , ו ִ יט ֹ וֹוֹו א ֹ ֹולנדֹו - ראש ממשלת איטליה . אף שמדינאים אלה היו בעלי ברית בעת מלחמת העולם הראשונה , דעותיהם היו חלוקות בנוגע למדיניות שיש לנקוט בחוזה השלום כלפי המדינות המובסות בכלל וכלפי גרמניה בפרט . לפיכך ניסוחו של חוזה השלום בין הצדדים היה מלּווה בהתלבטויות קשות . הנשיא וילסון ראה ב 14 " הנקודות" שפרסם בינואר 1918 את העקרונות שיש למלא כדי שישרור שלום בעולם . 14 " הנקודות" הדגישו את זכותן של כל האומות להגדרה עצמית , עיקרון שקבע כי לכל אומה ריבונית זכות לחיות בחירות ובביטחון במדינה משלה . וילסון שאף לשלום בלי לנקום ובלי להשפיל את המדינות המנוצחות . לאחר משא ומתן ממושך הושלם ניסוחו של חוזה ו ֶ ְרס ַ אי - חוזה שהיה שונה מאוד מ 14 " - הנקודות" של וילסון . גרמניה נאלצה לחתום על המסמך בטקס חתימה חגיגי שנערך באּולם המ ְ ראֹות של ארמון ורסאי ) ב28- ביוני . ) 1919 צעד זה - כמו גם הטלת הגבלות צבאיות , כלכליות ופוליטיות - השפיל את גרמניה . מפה : 8 הגושים היריבים בימי מלחמת העולם הראשונה , 1918-1914

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר