עמוד:39

המאבק הלאומי של עמי הבלקן והישגיו עוררו חששות בייחוד באוסטרו-הונגריה - הקיסרות השכנה , שגם בשטחי שלטונה חיו לאומים רבים והיא חששה ממאבקים לאומיים דומים . המלחמה בבלקן עוררה חשש כי עימותים נוספים מן הסוג הזה יגררו את אירופה כולה למלחמה , מכיוון שהמדינות היו קשורות זו לזו במערכת של בריתות והסכמים והיו מחויבות לעזור זו לזו . האימּפ ֶ רי ָ אליזם מבטא מאבק פוליטי-לאומי מדיניות האימ ּפֶ ְרי ָ אליזם שנקטו מדינות אירופה ביטאה אף היא את המתחים הלאומיים באירופה . האימפריאליזם של התקופה המודרנית היה תהליך שהושפע מן השינויים הכלכליים והחברתיים שהיו באירופה במאה ה - 19- התיעוש , והק וִּ יטליזם . במסגרת האימפריאליזם שלט מיעוט אירופי בשם מדינתו על אוכלוסיות מקומיות גדולות באסיה ובאפריקה , ושלטונו היה שלטון מפ ְ לה ּומנצ ֵ ל . לתושבים לא היו זכויות אזרח , וכל פעולת התנגדות ד ּ ּכאה בכוח ובאכזריות . המדינה האימפריאליסטית השתלטה על חומרי הגלם שנמצאו באזור וניצלה את התושבים המקומיים ככוח עבודה זול . ההשתלטות של מדינות אירופה על השטחים שמעב ֵ ֶ ר לים לא נבעה רק ממניע כלכלי אלא גם מניע פוליטילאומי האיץ אותה . מנהיגי מדינות אירופה ביקשו לבטא את הכוח הפוליטי של מדינותיהם באמצעות השתלטות על שטחים מחוץ ליבשת . הם סברו כי מספר המושבות שנמצאו בשליטתה של המדינה מעיד על עוצמתה ויוקרתה ומשמש מרכיב בגאווה הלאומית . לכן בין מדינות אירופה התפתח ברבע האחרון של המאה ה19- מע ֵ ין מרֹוץ תחרותי על אזורי שליטה " - המרֹוץ האימפריאליסטי" ) מפה , 7 עמ' . ) 40 לדוגמה : צרפת ביקשה פיצוי על אובדן השפעתה באירופה והשתלטה על שטחים מעבר לים באפריקה ובאסיה ; בריטניה ביקשה להאדיר את שמה כ"אימפריה שהשמש אינה שוקעת בה , " בזכות השטחים שבהם שלטה ; רוסיה שנחסמה בבלקן פנתה לעבר המזרח הרחוק . כאשר מדינה הרחיבה את אזורי שליטתה באסיה ובאפריקה , ביקשו המדינות האחרות להשיגה . המאבקים בין מדינות אירופה על ּבְ כֹורה פוליטית בתקופה זו הגבירו את התחרות ביניהן , ובצד המדינות הוותיקות כמו בריטניה וצרפת , פעלו גם מדינות חדשות שזה עתה אּוחדו חלקיהן והן נהפכו למדינות עצמאיות - לדוגמה , גרמניה ואיטליה . יתר על כן : ההשתלטות על אסיה ואפריקה סייעה לפרוק את המתח שהצטבר בקשרים המדיניים בין מדינות אירופה , ולסּכל סכנה של התלקחות מלחמה על אדמת אירופה . אימּפ ֶ רי ָ אליזם - שיטה מדינית , שבמסגרתה מדינה אחת מגדילה את שטחי שלטונה על ידי השתלטות על חבלי ארץ אחרים ועל היושבים בהם , במטרה להגביר את כוחה הפוליטי ואת עושרה הכלכלי . מפה : 6 קבוצות אתניות בשטחי קיסרות אוסטרו-הונגריה ובשטחי הבלקן , 1908 המאבק בין אנגליה לצרפת על אזורים באפריקה , קריקטורה , 1904

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר