עמוד:35

על אזורים באיטליה , מהווה מכשול לשחרור איטליה , ואילו צרפת מעוניינת בהמשך פיצולה של איטליה כדי שלא תימצא בשכנותה מדינה חזקה . למרות זאת יזם קבּור שיתוף פעולה עם צרפת , בראשותו של הקיסר נפוליאון ה , 3- ויחד תכננו להדוף את כוחות אוסטריה משטחי שלטונה באיטליה . התכנית , שעמדה על הפרק ב , 1858- הייתה להקים ֶ ְ ָ באיטליה פדַרציה שתסיר את האיום של הקמת איטליה חזקה לצ ִ דה של צרפת . ואכן בעזרת נפוליאון ה3- הצליח קבּור לסלק את אוסטריה מרוב שטחי צפון איטליה , ואיחד את השטחים תחת הנהגת ממלכת ּפ ְ יימֹונטה . למאבק הלאומי בדרום איטליה הצטרף ג'וזפה גריּב ַ לדי , שהיה רפובליקני בתפיסתו . בשנת 1860 הוא יצא לאי סיציליה בראש צבא של אלף מתנדבים שגייס , כדי לסייע למורדים שם . מהאי סיציליה פנה גריבלדי לדרום איטליה כדי לכבוש את ממלכת נ ּ ֹולי שתמכה באוסטריה . צבאו התקבל בדרום איטליה בהתלהבות רבה . גריבלדי הצליח להשתלט על אזור דרום איטליה , לשחררו ולמסור את השטחים לשלטון מלך ּפ ְ יימֹונטה . הוא תכנן לכבוש גם את מדינת האפיפיור ולהעביר את השליטה עליה למלך פיימונטה . ) 1860 ( קבור הבין כי המשך מסעו של גריבלדי למדינת האפיפיור עלול לסכן את הברית עם צרפת שהגנה על האפיפיור . כיבוש מדינת האפיפיור אף היה עלול לעורר את התנגדות הקתולים באירופה ולסכן את המהלך לקראת איחוד איטליה . לכן הגיע קבור להסכם עם הקיסר נפוליאון ה , 3- שצבא פיימונטה ימנע מגריבלדי לכבוש את רומא . במצב זה החליט גריבלדי לוותר על ההתמודדות הצבאית . הוא רצה למנוע מלחמת אחים והתערבות של מדינה זרה - צעדים שהיו מסכנים את איחוד איטליה . תושבי דרום איטליה , נּפולי וסיציליה , הצביעו במשאל עם בעד הצטרפותם לאיטליה המאוחדת שבראשה מלך פיימונטה . עצמאות איטליה הוכרזה באופן רשמי ב . 1861- מלך פיימונטה , ויט ֹ וריֹו אמנּואלה ה , 2- הוכתר למלך איטליה כולה אף שבאותה שעה הייתה רומא עדיין בשלטון הא ּפִ יפ ְ יֹור , ּוונציה ֶ שוב נכבשה ונשלטה בידי אוסטריה . תהליך איחוד איטליה הושלם במלואו כאשר צורפה ו ֶ נציה לאיטליה , ) 1866 ( ו4- שנים אחר כך - גם רומא . ) 1870 ( איטליה נהפכה למדינה מאוחדת ועצמאית , ורומא הוכרזה עיר הבירה של איטליה . גרמניה - מאבק לאיחוד לאומי שנים אחדות לאחר איחוד איטליה אוחדה גם גרמניה . גרמניה הייתה מחולקת לממלכות ולנסיכויות עד לאיחודה המלא ב . 1871- בין חלק ממדינות גרמניה שררה יריבות , אבל הייתה להן תודעה לאומית וכולן חשו שייכות לאומה אחת . אוטו פּבן ּביסמֹוק , ראש ממשלת ּ פרּוסיה - שהייתה הגדולה והמתועשת במדינות גרמניה - איחד את גרמניה במהלך פוליטי ובו השפיל את שכנותיה , צרפת ממערב ואוסטריה פ ֶ דַרציה - מדינה גדולה המורכבת מברית של מדינות אוטונומיות . מפה : 3 תהליך איחודה של איטליה , 1870-1858

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר