עמוד:34

מאמצע המאה ה19- עד ראשית המאה ה : 20- דיפלומטיה ומלחמה מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית השנייה של המאה ה19- לאחר כישלונן של מהפכות " אביב העמים" איבדה הלאומיות האירופית מאופייה הליברלי , ובמחצית השנייה של המאה ה19- התגלו בה תופעות של תוקפנות כלפי עמים אחרים . דבריו של אוטו פֹון ּביס ְ מְרק , ראש ממשלת ּ פרּוסיה , מבטאים את המאבק שהתחולל באותה תקופה . ּביסמרק טען כי הבעיות הגדולות של התקופה לא ייּפתרו בנאומים ב ּ ּפְרלמנטים או בקבלת החלטות בהצבעה דמוקרטית , אלא לדבריו , " ּבדם ְ וברזל" - ביטוי המעיד על מדיניות המקדשת את המאבק הצבאי כאמצעי להשגת היעדים הלאומיים . איטליה - מאבק לשחרור משלטון זר תהליך איחוד איטליה ועצמאותה התקיים בתחילה תוך מאבק בעיקר באוסטריה , וגם בצרפת ובכנסייה הקתולית שהתנגדה לאיחוד . התנועה הלאומית " התחייה" נאבקה לשחרור איטליה מן המדינות ששלטו עליה , ולאיחודה . תהליך זה הושלם בידי קמילֹו קבּור , ראש הממשלה של ממלכת ּפ ְ יימֹונטה שבצפון איטליה . קבּור דגל באיחוד איטליה תחת שלטון מלוכני . קבור סבר כי התנועה הלאומית של איטליה לא תוכל להיאבק לשחרור איטליה בכוחותיה בלבד , וכי עליה להיעזר בבעלי ברית מבחוץ . קבור אף הבין כי אוסטריה , ששלטה אוטו פון ּביסמרק - ) 1898-1815 ( מדינאי פרוסי והקנצלר ) ראש הממשלה ( הראשון של גרמניה המאוחדת . במדיניותו בגרמניה הגביל את מגמות הליברליזם , ניהל מדיניות שמרנית וכונה 'קנצלר הברזל . ' במדיניות החוץ שהנהיג השפיע על יצירת מערכת בריתות מדיניות וצבאיות בין מדינות . ניהל את המאבק הדיפלומטי והצבאי לאיחוד גרמניה , שכתוצאה ממנו הוקמה הקיסרות הגרמנית בראשות הקיסר וילהלם ה . ) 1871 ( 1- לאור קמיל את ֹ קבּור העיתון 1810 ( 'התחייה - Risorgimento ) ( ' 1861- ראש ממשלת , ) פיימונטה ועל שם העיתון , מנהיג - התנועה נקראה לשחרור תנועת השחרור איטליה . באיטליה בפעולתו . לעצמאות מילא תפקידים איטליה פוליטיים הוציא שונים : שר החקלאות , שר הצי ושר המסחר . דגל בליברליזם , התנגד לשלטונה של הדת במדינה וחתר להפרדה ביניהן . צבא גריבלדי בקרב ב ּ ּפנטה אמי ָ ראלי ֹ וסבאזור ּפלרמֹו , 1860 , ֶ רנא טֹ ו גּ ו טּ וסֹו , ציור בציור נראות החולצות האדומות שאפיינו את המתנדבים לצבאו של גריבלדי , ודגל איטליה בצבעים אדום , לבן וירוק , שנושא אחד מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר