עמוד:32

ג . מנהיגי המהפכות בערים היו אינטלקטואלים - סופרים , משוררים , מרצים וסטודנטים , וייתכן כי עובדה זו השפיעה על חולשתן . שכן , עיקר כוחה של ההנהגה הזאת היה ביכולתה לפתח אידאולוגיה לאומית , והיא לא הייתה מעורבת בפעילות היומיומית בזירה הפוליטית . ד . רוב מהפכות " אביב העמים" דוכאו בזמן קצר . שלטון המשטר הישן , שביטא את השמרנות , שרד . אבל עצם המאבק של המהפכנים לחירות חיזק וביסס את הליברליזם ואת התנועות הלאומיות בעמי אירופה . ה . מהפכות " אביב העמים" היו מהפכות ששילבו בתוכן את סממני המודרניזציה . ההתפתחויות הטכנולוגיות של התקופה סייעו להתפשטות רעיונות " אביב העמים" במדינות אירופה . בעיקר סייעה ה ַ ּכבת ֶ להפצת מידע ורעיונות - אנשים שנסעו ברכבות העבירו ידיעות ממקום למקום והפיצו את הבשורה של מהפכות " אביב העמים . " העיתונות העשירה של התקופה סייעה אף היא לגיבוש הרעיונות של המהפכות ולהפצת המידע עליהן . משמעות מהפכות 1848 ותוצאותיהן אירועי השנים האלו העידו כי הלאומיות - מבחינת תביעותיהם של עמים בעלי תודעה להגדרה עצמית - הייתה הכוח החזק בפוליטיקה האירופית . זו יכלה להיות תביעה לחיסול ממשלות שהחזיקו בחלקים נפרדים של אומה - כמו בגרמניה ובאיטליה , על מנת שיקומו מדינות לאומיות חדשות , מקיפות . זו יכלה להיות תביעה שמדינות שושלתיות נרחבות , כאימפריה ההבסבורגית באוסטריה או כממלכת הונגריה , תחוסלנה לטובת מדינות לאומיות קטנות יותר , אינטנסיביות יותר . אך בין שהיה מדובר בליכוד מדינות קיימות או בפירוקן , התברר כי הלאומיות היא דחף העשוי לעורר נאמנות ורוח של הקרבה עצמית עזות לא ְ ין ֵ ערֹוך מאשר הנאמנות שניתנה בדרך כלל לממשלות הקייימות . ) ד' תומסון , אירופה מאז נפוליאון , כרך א , עמ' ) . 219 1 מה ההבדל בין המאבק הלאומי שהתחולל באיטליה ובגרמניה עד אמצע המאה ה19- לבין המאבק הלאומי שהתחולל באוסטרו-הונגריה באותה תקופה ? 2 אילו עובדות במהפכות "אביב העמים" מחזקות את הדעה כי הלאומיות הייתה הכוח החזק בפוליטיקה האירופית ? מתרס באחד מרחובות וינה , , 1848 אדִרא ְ רד ִריטר , ) 1853-1808 ( ציור שמן מתרסים שהוקמו בערים מרכזיות אפיינו את מהפכות " אביב העמים , " וביטאו את עליית כוחם ומעורבותם של המוני האזרחים בחיי המדינה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר