עמוד:31

" אביב העמים" - שרשרת מהפכות לאומיות גל מהפכות התרחש בשנים 1849-1848 בכמה ממדינות אירופה , והוא נקרא " אביב העמים " . רוב המהפכות היו מהפכות לאומיות , וחלקן - מהפכות פוליטיות וחברתיות . את המהפכות האלה הנהיגו מהפכנים ליברלים שדרישותיהם תאמו את מורשת המהפכה הצרפתית , וסוציאליסטים שביקשו לשנות את המבנה הכלכלי והחברתי במדינותיהם . השינויים היסודיים שחלו בתנאי החיים של תושבי אירופה במאה ה - 19- התיעוש , הע ִ יּור , הגידול המהיר של האוכלוסייה - יצרו תסיסה מתמדת שמצאה את ביטויה במהפכות אלה . מהפכות " אביב העמים" מבטאות את התהליך שעברו תנועות לאומיות באירופה . הן עברו משלב של רעיונות לאומיים וניסיונות להגדירם ולהפיצם - לפעילות מעשית שהייתה ממוקדת במאבק לשחרור ולאיחוד . גל מהפכות " אביב העמים" אמנם התחיל באיטליה , אבל המהפכות שהותירו רושם רב וזעזעו את כל יבשת אירופה , היו אלה שהתחוללו בצרפת . בפברואר 1848 החלו בצרפת מהומות של אזרחים שתבעו חירויות : חופש עיתונות , חופש התארגנות ומתן זכות הצבעה לכול . האירועים בצרפת הציתו מהפכות בעוד מדינות באירופה . דוגמאות : • במדינות גרמניה נשמעה הדרישה להנהיג חופש עיתונות , להרחיב את הייצוג ב ּפַ ְרלמנט ולפעול למען איחוד גרמניה שהייתה מפוצלת לכמה מדינות . שליטי מדינות בגרמניה הבטיחו לנתיניהם כי יפרסמו ח ּ וקֹות ליברליות . במאי 1848 התכנס בפרנקפורט ּפַ ְרלמנט כול-גרמני והוא עסק בשאלת איחוד גרמניה למדינה אחת ודן בעניין הגבולות והמשטר במדינה המאוחדת . אבל הניסיון לאחד את גרמניה על ידי גוף פרלמנטרי - נכשל . השמרנות חזרה והשתלטה על גרמניה , ואילו הקדמה , שביטאה את האמונה ּו ְ חירּות האדם ובצדקת ִ המאבק לשחרור הלאומי - נדחקה לאחור . • באימפריה ההּוס ְ ְּ בְרגית ובנסיכויות הרומאניות התחוללו מהפכות לאומיות בכמה מוקדים . מוקדי המהפכות היו בעיקר ב ּפֶ ׁשט ְ ) החלק המזרחי של העיר בודפשט שבהונגריה , ) בעיר ּ ׁשַרג ) בצ ֶ 'כיה ( ובעיר זגֶרב ) בקרֹואטיה . ) המורדים בהונגריה דרשו בין היתר להכיר בזכויותיהם הלאומיות של ההונגרים , להקים פרלמנט הונגרי , ולהשוות את מעמדה של הונגריה למעמדה של אוסטריה בתוך הקיסרות . המורדים , בהנהגתו של ליֹוש ק ֹ ושּוט , הכריזו באפריל 1849 על הינתקות מאוסטריה ועל הקמת רפובליקה הונגרית עצמאית . אולם מרד ההונגרים דוכא וגם הדרישות לאוטונומיה לאומית בצ'כיה - דוכאו . מדיניות זו ביטאה התנגדות חריפה של האימפריה ההבסבורגית הרב-לאומית לזכויות הלאומיות של עמי האימפריה . • באיטליה הקיפה התסיסה הלאומית את כל חלקי מדינותיה והיא לא הייתה עוד נחלת מעטים כמו ב . 1831- תושבי מילנֹו שחררו את עירם משלטון אוסטריה , וכך היה גם בוונציה שאף הוכרזה ֶ ר ּ ַר ְ ליקה עצמאית . השליטים האוסטרים של המדינות ּפַ ְרמה , מֹודנה וטֹוסקנה נמלטו , ומלך ּפ ְ יימֹונטה הכריז אף ִ ַ הוא מלחמה על אוסטריה . מציני וגִריּולדי השתלטו על רומא , שהאפיפיור עזב אותה , והכריזו עליה כעל רפובליקה . ) 1849 ( בנ ּ ַרלי ובּפ ְ יימֹונטה נכנעו השליטים והעניקו לעמים ח ּ וקֹות ליברליות . אבל המורדים נחלו כישלון , ובכל חלקי איטליה , פרט לפיימונטה , החוקות בוטלו והכוחות השמרניים שבׁש ָ לשלוט . צבא צרפתי כבש את רומא והחזיר אליה את שלטון האפיפיור . מאפיינים משותפים למהפכות "אביב העמים" למהפכות " אביב העמים" באירופה , אף על פי שהתחוללו במדינות שונות , היו כמה מאפיינים משותפים : א . כל המהפכות התרחשו באותו הזמן - רובן בשנים 1849-1848 ומיעוטן בשנת , 1850 ומהפכה שהתחוללה במדינה אחת השפיעה על המתרחש במדינה אחרת . ב . המוקד של כל המהפכות היה בערים מרכזיות כמו פריז , רומא , ברלין וינה ובודפשט , שברחובותיהן המרכזיים הוקמו מתָרסים ) מחסומי אבנים , ּוריקדּות . ) מן הערים ָ המרכזיות התפשטו המהפכות אל חלקי המדינה האחרים . האירועים בערים המרכזיות הכתיבו את קצב אירועי המהפכה ביתר חלקי המדינה . האימפריה הה ּ ב סּ ּורגית - מקור שמה בשם שושלת של משפחת אצולה , שמרכזה במבצר הבסבורג - ) habsburg ( 'מבצר הנץ' ) בשווייץ של ימינו . ) מראשית המאה ה16- השתלטה שושלת הבסבורג על אזורים נרחבים במרכז אירופה ובמזרחה . בשנת , 1867 בעקבות הסכם עם הונגריה , נהפכה האימפריה ההבסבורגית לממלכה משותפת - אוסטרו-הונגריה , והייתה תחת שליטה אוסטרית . האימפריה התקיימה עד לקריסתה והתפוררותה בתום מלחמת העולם הראשונה בשנת . 1918 ג'ּוזּבה ֶ גריּב ַ לדי - ) 1882-1807 ( איש צבא איטלקי , מּפעילי התנועה לאיחוד איטליה . לאחר כישלון המהפכה ב1831- ברח ב1834- לאמריקה הדרומית . חזר לאיטליה במהפכות , 1848 עזב שוב , חזר ב1860- ולחם לאיחוד איטליה . צבאו מנה כאלף מתנדבים לבושים חולצות אדומות - ולכן הם כונו 'אלף בעלי החולצות האדומות . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר