עמוד:30

מאבק לאומי באיטליה השאיפה לעצמאות פוליטית ולמשטר לי ּבֶ ָרלי באיטליה התחזקה יותר ויותר לאחר קונגרס וינה . האיטלקים הקימו אגודות ס ֵ תר , ובהן בלטה אגודת הק ְ רֹונִרי ) אגודת ׂ שְרפ ֵ י הפחם ( שנוסדה כבר ב1810- כדי לפעול נגד שלטון נפוליאון באיטליה . לאגודות הסתר חב ְ רּו אנשי האינטליגנציה , סטודנטים ובני המעמד הבינוני שהושפעו מרעיונות המהפכה הצרפתית . אגודת הק ְ רֹונִרי פעלה בשנים 1831-1815 נגד השלטון האוסטרי באיטליה . האגודה ערכה פעולות טרור שהתבטאו במעשי חבלה וטרור אישי . האגודה אף יזמה מרד בנ ּ ֹולי , ) 1820 ( ובּפ ְ יימֹונטה . ) 1821 ( ג'ּוזּפה ֶ מצ ִ יני היה חבר באגודת הקר ּ ֹונרי ונאלץ לגלֹות מארצו למשך שנים ארוכות בשל פעילותו באגודה . גם הוא הושפע מרעיונות המהפכה הצרפתית ומאירועיה ומאוחר יותר - ממהפכת 1830 בצרפת . ב1831- הקים ג'ּוזּפה ֶ מצ ִ יני את התנועה הלאומית של איטליה - " איטליה הצעירה . " התנועה ביקשה לחולל מהפכה לאומית כדי להשתחרר מהשלטון הזר ולהשיג חירות פוליטית . ל"איטליה הצעירה" הצטרפו צעירים רבים שדגלו ברעיונות הליברליזם . מציני סבר כי האדם זקוק למולדת - בלעדיה יהיה חסר זכויות , לא יוכל להתפתח ולהשתלב בחברה האנושית ולפעול לקידומה . כלומר , מציני הדגיש בתפיסתו שני יסודות שלדעתו קשורים זה לזה - המולדת והאנושות . לדעתו , המדינה חייבת להעניק לאזרחיה חינוך , עבודה וזכות בחירה . מציני פעל לאיחוד מדינות איטליה למדינה אחת , ולהקמת רפובליקה איטלקית עצמאית , וטען כי " איטליה הצעירה" תנחל הצלחה רק אם תאחד את האומה האיטלקית כולה . לדבריו : " בלי אחדות אין אומה ראויה לשמה , בלי אחדות אין חֹוסן של ממש " . הלאומיות האיטלקית הייתה מעשית יותר מן הלאומיות הפולנית שהושפעה מהרומנטיקה . היא הציבה תכניות מדיניות מעשיות לאיחוד איטליה , והתבססה על עקרונות התפיסה הליברלית - זכות הגדרה עצמית לעמים ומתן זכויות אזרחיות שוות לתושבים . הצורך באיחוד איטליה נבע מן המציאות הפוליטית ששררה באיטליה . באותו הזמן איטליה הייתה מורכבת מכמה מדינות , שבכל אחת מהן שלט שליט אחר . אוסטריה וצרפת שלטו בשטחי איטליה והתנגדו לרעיון איחודה ועצמאותה . הן חששו שאיחוד איטליה יעודד עוד עמים , כמו הפולנים או ההונגרים , לדרוש עצמאות , ובכך יּפפ ַ ר מאזן הכוחות באירופה . מטרניך , קנצלר אוסטריה , אף הכריז כי איטליה אינה " ארגון מדיני" אלא " מושג גאוגרפי" בלבד . בכך ביטא את דעתו , כי אין אומה איטלקית וכי אין להקים מדינה איטלקית עצמאית . התנועה הלאומית האיטלקית דגלה גם בתמיכה בתנועות לאומיות אחרות ברחבי אירופה , שכן , לתפיסת מציני , לכל העמים הנלחמים להגדרה עצמית לאומית יש מטרה משותפת . ג'ּוזּפה ֶ מציני , המצע של "איטליה הצעירה 1831 , " ) קטעים ( א . איטליה הצעירה היא איגוד-א ַ ח ֲ ווה של כל האיטלקים המאמינים בחוק הִקדמה והחובה , והם משוכנעים כי נועד לאיטליה להיות אומה שיש בכוחה להיבנות בכוחות עצמה . מאמינים הם כי הכישלונות של הניסיונות בעבר , מקורם לא בחולשה אלא בשימוש הבלתי נכון של היסודות המהפכניים וכי סוד הכוח טמון באחדות ּובה ֶ תמ ֵ ד המאמצים . ב . האומה פירושה כלל האיטלקים , המאוגדים בברית אחווה וחיים תחת שלטון החוק המשותף . ג . איטליה הצעירה היא רפובליקנית ובעד הא ַ ח ְ דּות . רפובליקנית - מפני שלפי חוקי אלוהים והאנושות נקראים כל אנשי האומה לחיות בשוויון ובאחווה . רפובליקנית - משום שלפי הניסיון אין לאיטליה יסודות מִקנ ַ רכ ִ יים ) שמאפיינים שלטון יחיד . ) בעד אחדות - משום שבלעדיה אין אומה ואין תוקף , ומאידך זקוקה איטליה בעיקר לכוח , מאחר שמוקפת היא עמים מאוחדים , עצומים וִקנא ֲ תנ ִ יים ) חדורי קנאה עזה . ) ד . האמצעים שיש ּ ַדעת האיגוד להפעיל לשם השגת המטרה הם חינוך ומרד . ]…[ ו . צבעי איטליה הצעירה הם : לבן , אדום וירוק . בִדגלה של איטליה הצעירה תהיינה חרותות מצד אחד המילים : חירות , שוויון ואנ ֱ ֹ ושּות , ומהצד השני : אחדות ועצמאות . ) מ' הנדל ) עורך , ) מקורות ללימוד ההיסטוריה הישראלית והכללית , כרך רביעי , עמ' ) . 235 1 אילו ערכים המבטאים את הליברליזם נמצאים במצע של "איטליה הצעירה 2 ? " בעזרת אילו אמצעים תכננה "איטליה הצעירה" להגשים את מטרותיה ? הסבירו את משמעותם . 3 האם הלאומיות שהציע מציני היא לאומיות א ֶ תנית או לאומיות אזרחית ? נמקו . ג'ּוזּפה ֶ מציני - ) 1872-1805 ( הוגה דעות של הרעיון הלאומי באיטליה ומנהיג 'איטליה הצעירה , ' התנועה לאיחוד איטליה . בגלל פעילותו הפוליטית נאלץ לחיות שנים רבות בגלות - בצרפת , בשווייץ ובאנגליה . מציני נהג לציין כי בגיבוש תפיסתו הושפע ממשוררים שונים ובהם לורד ביירון , המשורר הרומנטי האנגלי ) עמ' , ) 27 ואדם מיצקייביץ' המשורר הפולני הלאומי ) עמ' . ) 29

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר