עמוד:29

הכנסיות בפולין שימשו אף הן מרכזים לחיזוק הרגשות הלאומיים ולביסוס המאבק הלאומי , שכן הותר למתכנסים בהן להתבטא בשפה הפולנית . עוד ייחוד שאפיין את הלאומיות הפולנית היה שילוב יסודות מן האמונה הנוצרית הקתולית ברעיון הלאומי . מנהיגי התנועה הלאומית הפולנית דימו את גורלה של פולין לגורלו של ישּוע ַ . הם טענו שחלוקתה של פולין היא כצליבת ישוע , ופולין , כמו ישוע המשיח , תחזור ותקום לתחייה למרות מדיניות המעצמות האירופיות . יסוד זה בלאומיות הפולנית היה יסוד דתי ומשיחי שהתאים לרוח הרומנטיקה . גם הספרות הפולנית טיפחה את הלאומיות . המשורר הפולני הלאומי אדם מיצקי ְ ֶ יב ִ יץ' גלה אף הוא לפריז , והיה פעיל בחוגי המהגרים . ביצירתו שילב את הרוח הלאומית , והתמקד ּ בַעב ֲ ָָ ּה הלאומי המפואר של פולין ובגיבוריה . יצירותיו הכילו יסודות של הרומנטיקה - נופי מולדת , מסורות עממיות , מנהגים עממיים , סיפורי עם , וביטויים בשפה הפולנית העממית . מיצקייביץ' העריך במיוחד את העם היהודי . הוא נרגש משמירת הזהות הלאומית היהודית במשך שנות הגלות , ונהג להשוות בין ההיסטוריה של העם הפולני להיסטוריה של העם היהודי . בתחום המוזיקה - המלחין הלאומי הפולני פ ְ ֶרדּפיק ׁ שּפ ֶ ן העלה ביצירותיו את הטרגדיה הלאומית של פולין - אובדן העצמאות והשעבוד לעומת ימי הזוהר של החירות בעבר . שופן ביטא ביצירותיו געגועים למולדת ולנוף של פולין . המאבק הלאומי של הפולנים הגיע לשיאו במרד שפרץ ב . 1863- את המרד הציתה כוונת הצאר ָ לגייס את הנוער הפולני לצבא ברוסיה . במרד השתתפו קבוצות שונות מהעם : אצילים , עירונים , יהודים וחלק מהאיכרים . מרד עממי זה היה חסר סיכוי מלכתחילה , אך למרות זאת פעולות הרוסים לדיכויו ארכּו כשנה . עשרות אלפים נהרגו במהלך דיכוי המרד , ועשרות אלפים נוספים הוגלו לסיביר . הפולנים תלו תקוות בעזרה של מדינות המערב - תקוות שנכזבו . כתוצאה מהמרד , שטחה של פולין ס ּ ּפח ַ לרוסיה , בעלי אחוזות נושלו מאדמתם , מערכת המנהל הועברה לידי רוסים ובמערכת החינוך צומצמו לימודי השפה הפולנית והתרבות הפולנית . השלטון ברוסיה החליט לבטל את השם " פולין , " וכינה את האזור המסופח " מחוז הו ִ ויס ְ לה " . לאחר דיכוי המרד השתנה לחלוטין כיוון הפעולה של הלאומיות הפולנית . הפולנים חדלו מן המאבק המזוין , והחלו לפעול מתוך תפיסה קֹונס ְ טרּוקטיבית , תפיסה המבטאת צעדים מעשיים ובונים . הם נטו להידבר רּ ת עם השלטון הכובש של רוסיה , והחלו לפעול לחיזוקה של פולין . הפולנים פיתחו את הכלכלה והתעשייה של פולין , יצרו תשתית ארגונית למדינה וטיפחו את התודעה הלאומית שלהם . כך ביקשו להכשיר את הלבבות ולהתכונן לעצמאות פולין בלי לנקוט פעולות מזּוינ ֹ ּו ואלימֹות . אדם מיצקייביץ' - ) 1855-1798 ( משורר פולני לאומי והוגה דעות . הושפע בשירתו ממשוררי הזרם הרומנטי ובעיקר מן המשורר האנגלי לורד ּב ַ יירֹון ) עמ' . ) 27 ב1823- הוגלה עם עוד סטודנטים מאוניברסיטת וילנה לרוסיה , וב1832- השתקע בפריז בין גולים נוספים מפולין . מיצקייביץ' היה שותף להקמת לגיון פולני ברומא בשנת . 1848 בין יצירותיו : הפואמה 'פן תדאוש , ' והחיבור 'ספר העם הפולני , ' שבו תיאר את ההיסטוריה של העם הפולני במטרה לעורר אהבה לעבר ולחזק את הרגש הלאומי . פרדריק שופן - ) 1849-1810 ( מלחין ופסנתרן פולני . למד והתחנך בוורשה אך עזב את פולין ב1831- ולא שב אליה עוד . יצירותיו הושפעו מן המוסיקה העממית ומן התרבות של פולין . מחוז הוויסלה - נקרא על שם נהר הוויסלה הנהר הארוך ביותר בפולין . נהר הוויסלה משמש עורק תחבורה חשוב ועובר בערים מרכזיות בפולין - ורשה וקרקוב . נהר הוויסלה נשפך אל הים הבלטי ליד גדנסק . ֹורֹומת ֶ אּוס הפולני , , 1831 אמיל ז'אן ה ֹ ַראס וורנה ֵ , ) 1863-1789 ( ציור שמן בתמונה רוסיה מוצגת בדמות נשר הנועץ את ציפורניו בגופו של חייל פולני . אדם מיצקייביץ ֵ , ' ּ ֹורטֵרט , יֹוזף א פֹ לׁשקי ְ יב ֵ יץ ִ , ) 1830-1777 ( ' ציור שמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר