עמוד:28

ריבונות פולין ניטלת ממנה בשל אינטרסים של המעצמות פולין הייתה מדינה עצמאית ובראשה עמד מלך , אולם מעמד זה השתנה ברבע האחרון של המאה ה . 18- פולין נחלשה יותר ויותר בשל בעיות פנימיות : ניגודים בין קבוצות אתניות , מאבקים פנימיים בין האצולה בעלת האחוזות לבין המעמד הבינוני , וחולשת המלוכה . אי הסדר במדינה גבר והמעצמות החזקות באירופה - רוסיה , פרוסיה ואוסטריה - ניצלו מצב זה והתערבו בענייני פולין . המעצמות חילקו את פולין שלוש פעמים במשך 23 שנים - בשנים 1793 , 1772 ו - 1795- ובעקבות זאת היא חדלה להיות ישּות לאומית פוליטית עצמאית . לאחר שהשלימו המעצמות את כיבוש פולין קם בצפון איטליה לגיון של מתנדבים פולנים , שביקשו להילחם על עצמאות ארצם וקיוו להיעזר בנפוליאון בונפרטה . בקונגרס וינה ) 1815 ( נמסרה ממלכת פולין לשליטת הצאר הרוסי . לממלכת פולין ניתנה אוטונומיה ובמסגרתה הייתה לה חוקה מש ֶ לּה , הותר לה להקים מערכת חינוך - בתי ספר , טכניון , אוניברסיטה - ולנהל חיי תרבות . קונגרס וינה אסר על פולין לנהל מדיניות חוץ עצמאית . רוסיה ניהלה מדיניות שדיכאה את הרגשות הלאומיים של הפולנים , וניסתה לפגוע באוטונומיה של פולין . ביולי 1830 התחוללה בצרפת מהפכה - מהפכת . 1830 הייתה זו מהפכה ברוח עקרונות הליברליזם , והיא השפיעה על מדינות באירופה ובכללן פולין . בנובמבר , 1830 כמה חודשים לאחר מהפכת 1830 בצרפת , החל מרד בכל שטחי פולין שהיו תחת שלטון רוסיה . את המרד הנהיגו צֹוערים ֲ ) חיילים בתקופת הכשרה ( וסטודנטים . המורדים קיוו כי המשטר הליברלי החדש שקם בצרפת ביולי 1830 יתגייס לעזרתם . אבל צרפת לא הגישה עזרה לפולין , ואף לא מדינות אחרות , ולרוסיה היה יתרון צבאי בולט על המורדים . המרד בשנת 1830 בפולין דוכא במהירות ובאכזריות רבה , ומנהיגיו הוגלו לסיביר . האוטונומיה של פולין בוטלה : נסגרו בתי ספר והאוניברסיטה של ו ַ ְרשה ָ , אינטלקטואלים פולנים הוגלו מן המדינה וצבא רוסי שלט על העיר ורשה . כתוצאה ממדיניות זו ברחו אנשי רוח ויוצרים פולנים רבים מפולין למערב אירופה - בלגיה , אנגליה , גרמניה , צרפת - ואף היו שברחו לארצות הברית . קבוצה גדולה במיוחד של אנשי רוח התרכזה בפריז , ויצרה שם מרכז להתפתחות התרבות הלאומית הפולנית . הגירה זאת מכונה בהיסטוריה של פולין " האמיגַרצ ְ יה ָ הגדולה " . המהגרים סברו כי מציאות זו היא זמנית ; הם קיוו לשוב למולדתם ושמרו על קשרים הדוקים ביניהם . בין המהגרים מפולין היו גם קציני צבא , שהחלו להקים יחידות צבא של פולנים שביקשו להשתתף במאבקים לאומיים באירופה . חלקם לחמו במהפכות 1848 בצד ההונגרים ) עמ' . ) 31 המאבק הלאומי של העם הפולני גובר היעלמותה של פולין כישּות פוליטית עצמאית באירופה הולידה לאומיות של אומה מושפלת ששאפה לעצמאות . חוקרים טוענים כי ייחודה של הלאומיות הפולנית - בהיותה טמונה בלבבותיהם ובחלומם של בני העם הפולני שביטאו געגועים לעצמאות במולדתם העתיקה . הלאום הפולני המשיך להתקיים גם בלי מדינה , ולא נטמע מבחינה תרבותית ולאומית בכובש הזר בעל העוצמה הפוליטית . נטייה זאת של הפולנים להיאחז בתרבותם הלאומית ולא להיטמע בתרבות הרוסית ובתרבות הגרמנית - התרבויות של המדינות ששלטו עליה - ביטאה אף היא סוג של מאבק לאומי . ההיסטוריון י' טלמון אפיין את הלאומיות הפולנית והשווה אותה ללאומיות היהודית : " לאומיות מסוג אחר , מעין נוסח יהודי , לאומיותה של אומה כבושה , מושפלת ומדוכאה , החולמת חלומות תחייה " . הלאומיות הפולנית ביטאה את רוח הרומנטיקה שהתפתחה במאה ה . 19- הרומנטיקה , בניגוד ל ַ רצ ְ יֹונליזם , טיפחה ופיארה את העבר ואת מנהגי המסורת העממית . הרומנטיקה טיפחה את הרגש והגבירה את ההתעניינות באגדות עם , בשירי עם ובזיכרונות העב ָ ָ ר של העמים . בהשפעת הרומנטיקה פיארה הלאומיות הפולנית את העב ָ ָ ר ההיסטורי של פולין - את מלכי פולין , את המנהגים הלאומיים ואת דבקותם של הפולנים באמונה הקתולית . היסטוריונים פולנים פרסמו מחקרים על ההיסטוריה של פולין ובכך חיזקו את תודעת העבר המשותף ואת הלכידות הלאומית , וביססו את הזהות הלאומית בעם הפולני . מהפכת - 1830 מהפכה שבה תבעו אזרחי צרפת מן המלך ׁשַ ְרל ה10- לחדול ממדיניותו השמרנית שבמסגרתה התחזקה הכנסייה , צומצמו סמכויות הפרלמנט והתחזק מעמד המלך . המורדים דרשו להנהיג בצרפת משטר חוקתי וליברלי . בעקבות אירועי המהפכה שהשתתפו בה חיילים , סטודנטים ואנשי רוח - ויתר המלך על כיסאו ונמלט לאנגליה . לואי פ ִ יליּפ , המלך החדש של צרפת , היה כפוף לחוקה ; זכות הבחירה של אזרחי צרפת הורחבה ; והודגש הניתוק בין הכנסייה לבין המלוכה במדינה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר