עמוד:24

פרק ב : הלאומיות האירופית בחילופי תקופות מהמהפכה הצרפתית עד אמצע המאה ה : 19- מאבק ברוח הליברליזם מאפייני המאבק הלאומי באירופה במחצית הראשונה של המאה ה19- עד אמצע המאה ה19- פעלו תנועות לאומיות באירופה בהשראת המהפכה הצרפתית . נושאי הדגל של המאבק הלאומי היו החוגים הליברליים שהדגישו את הרעיונות האוניברסליים . פעילותם התבטאה במאבק למיגור המשטר הישן , המשטר המלוכני , ובתמיכה ברעיון ריבונות העם ) עמ' . ) 17 בתקופה זו נולדו והתגבשו גם רעיונות של שחרור לאומי בקרב עמים שלא הייתה להם עצמאות . עמים אלה ביררו את זהותם , ובחנו שאלות כמו מה מוצאם , ומה מקור שפתם ותרבותם . התנועות הלאומיות הדגישו כי לאזרחים הסמכות לקבוע מי יהיו שליטיהם ומה יהיו מוסדות השלטון שלהם . התעוררות לאומית בקיסרות של נפוליאון בתקופת שלטונו של נפוליאון ּ ֹונ ּפָ ְרטה התרופפו יותר ויותר הישגי המהפכה הצרפתית . נפוליאון הוכתר ב1804- לקיסר הצרפתים ונהפך לשליט יחיד בצרפת . במהלך המלחמות שניהל הצליח לכבוש אזורים נרחבים באירופה ) מפה , 1 עמ' . ) 13 תחילה נהנה נפוליאון מתמיכה רחבה של אוכלוסיית העמים הכבושים , בעיקר בקרב שכבות המשכילים , שהזדהו עם רעיונות ההשכלה והעריצו את צרפת המהפכנית . הם ראו בנפוליאון משחרר של ארצותיהם מּכב ְ לי השלטון הישן של המלכים הא ּ ב סֹ ולּוטיים . ואולם תוך זמן קצר נהפכה התמיכה בנפוליאון להתנגדות עזה לכיבוש הצרפתי . מלכים אבסולוטיים - אבסולוטי , פירושו : מוחלט . מלכים אבסולוטיים היו מלכים המ ַ ּכזים בידיהם את כל הכוח הפוליטי . המלך האבסולוטי היה המחוקק היחיד , השופט העליון ובידיו רוכזו כל סמכויות הביצוע . השליט האבסולוטי ראה עצמו כפוף רק לאל . ההוצאה להורג של מגיני מדריד , 3 במאי , 1808 פַרנסיסק ֹ גֹוי ָ ה , ציור שמן , 1814 ב2- במאי 1808 פרץ בספרד מרד נגד שלטון צרפת בראשות נפוליאון . למחרת , ב3- במאי , 1808 הרגו חיילים צרפתים קבוצה של מורדים ספרדים . הצייר הספרדי פרנסיסקו גויה ) 1828-1746 ( הנציח בעבודתו את האירוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר