עמוד:22

משמעות לאומית - הנופלים הוצגו כשליחי האומה שמתו בקרב למען המולדת . עובדה זו העניקה משמעות לאומית לטרגדיה האישית . הנופלים נהפכו לחלק מן הזיכרון הלאומי , עניין שסייע להתמודדות עם האובדן וה ׁשְ כֹול . לזכר הנופלים במלחמות הוקמו בתי עלמין צבאיים שנהפכו למקדשים של פולחן לאומי . בעת מלחמת העולם הראשונה הורה קיסר גרמניה , ו ִ ילהלם ה , 2- לעצב את בתי העלמין בפשטות כדי שיתמזגו בהרמוניה עם הטבע הסובב אותם . לנטייה למקם את בתי העלמין הצבאיים בטבע היה גם היבט לאומי שקשר את הנופלים בקָרב אל נוף המולדת . כמו כן הורה הקיסר לא להבדיל במצבות בבתי העלמין הצבאיים בין דרגות הלוחמים הנופלים . המצבות הפשוטות והזהֹות בבתי העלמין הצבאיים ביטאו את ה ֵ רעּות והשוויון בין הלוחמים . גיוס הטבע להנצחת הלוחמים ]…[ פולחן הטבע עמד במרכזה של צורת הנצחה מיוחדת שנוצרה בגרמניה - חורשת הגיבורים ]…[ בשונה מאנדרטות אחרות לזכר הנופלים שהוקמו אחרי המלחמה , שימשו חורשות הגיבורים תחליפים לבתי קברות צבאיים ) ללא קברים ( והיו מופרשות ומובדלות מסביבתן . היה זה שטח מגודר בחיק הטבע , שנועד באופן ספציפי לצורכי פולחן הנופלים , כשהעצים תופסים את מקומן של שורות הקברים ]…[ וילי לנגה , אדריכל הנוף שהגה את רעיון חורשות הגיבורים , הציע לנטוע עץ אלון לזכרו של כל חייל שנפל . האלון , אשר עוצמתו הסמלית הועלתה על נס בתקופת מלחמות השחרור ) של מדינות גרמניה , ) נחשב ל"עץ גרמני ] ... [ ; " ]…[ ]…[ הּפָרג על צבעו ויופיו הפך לאות הזיכרון הפופולרי ביותר באנגליה . פרחי פרג נמכרו בעבר ונמכרים עד היום , והכנסתם היא קודש לליגיון הבריטי - איגוד החיילים המשוחררים - ביום שביתת הנשק . הפרגים היו נפוצים מאוד בפ ְ ל ַ נ ְְ ִריה ופרחו אף בט ּ ּורו של נוף שהושחת על ידי המלחמה . פרח הפרג תפס מקום של כבוד באחד משירי המלחמה הפופולריים ביותר שנכתבו ב : 1915- “ שדות פלנדריה פרגים להם עט ָבּ ה / בין הצלבים הם צצים שורה אחר שורה " . אולם לשיא פרסומו הגיע פרח הפרג בעקבות הקרב עקֹוב הדם על הסֹום ]…[ הסמליות שבפרג הפורח הייתה מקבילתה של חורשות הגיבורים , מקום שהנופלים הפכו לחלק בלתי נפרד ממחזור המוות והתחייה . ] ... [ ) ג'ורג' ל' מוסה , הנופלים בקרב , עמ' ) . 117 , 95-94 1 מדוע לדעתכם מגויס הטבע להנצחת לוחמים ? מבזק לקבוצות לאומיות יש סמלים לאומיים , מיתוסים ומסורות - ואלה מרכיבים את הדת האזרחית . האידאולוגיה הלאומית מונחלת באמצעות סמלים לאומיים בקרב המוני העם . סמלים לאומיים שנוצרו במהפכה הצרפתית - הטריק ֹ ולֹור , המרסייז , ה14- ביולי - מאפיינים עד היום את הלאומיות הצרפתית . מיתוס מרכזי בהתפתחות התודעה הלאומית והרגשות הלאומיים הוא החייל הפטריוט הנופל למען המולדת . אנדרטאות לזכר הנופלים , מצבות לכבוד החייל האלמוני , בתי קברות צבאיים וטקסים שנערכו בקרבתם - מבססים את הדת האזרחית ומטפחים את התודעה הלאומית . בתי עלמין צבאיים - בית העלמין הצבאי הראשון הוקם בשנת 1863 בגטיס ּ בְרג שבארצות הברית בעקבות מלחמת האזרחים . לפני כן נקברו חיילים בשטחי הקרב בקברי אחים . קטע מאנדרטה לזכר הנופלים במלחמת העולם הראשונה , ורדן ֵ , צרפת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר