עמוד:20

עיצוב הלכידות הלאומית וטיפוחה סמלים לאומיים בונים את הלאומיות לכל קבוצה לאומית יש סמלים לאומיים : דגלים , המנונים , ימי חג לאומיים , מיתֹוסים ומסורות . ההיסטוריון א' הובסבאום טוען כי תנועות לאומיות המציאו את הסמלים האלה על מנת לבסס את הדעה כי הלאום עתיק , יציב ומקודש . הקבוצה הלאומית דורשת מכל פרט לגלות לה נאמנות ולכבד את הסמלים ואת המסורות שלה . כך נוצרת דת אזרחית שבמרכזה - הקבוצה הלאומית . ההיסטוריון-הסוציולוג א' סמית טוען כי כוחם של סמלים לאומיים רב יותר אף מכוחן של אידאולוגיה ועקרונות , מכיוון שבאמצעותם ניתן להנחיל את הלאומיות להמונים . באמצעות הסמלים הלאומיים חדלה הלאומיות להיות נחלתה של שכבה קטנה של האינטליגנציה - הש ִ כבה הע ִ לית המשכילה , שכאמור , נושאת בדרך כלל את הלאומיות בראשיתה . הסמלים הלאומיים מונחלים לכלל הציבור באמצעות מפגנים ְ וע ֲ צ ָ רֹות , חגיגות וטקסים , ספרות ומוזיקה , ומאוחר יותר אף באמצעות התקשורת - עיתונות , רדיו , קולנוע וטלוויזיה . באמצעות הסמלים יכולים ההמונים ליצור מיתוסים על אודות העבר ההרֹואי של האומה ועל אודות עתידה . כך לדוגמה , בעת המהפכה הצרפתית נוצרו סמלים לאומיים שעיצבו את הזהות הלאומית האזרחית בצרפת , והם תפסו את מקומם של הסמלים שהיו מזוהים עם המשטר המלוכני הישן . הסמלים שהתגבשו בסוף המאה ה18- מאפיינים את הלאומיות הצרפתית עד ימינו , והם נהפכו לנחלת כל שכבות העם . למשל : הט ִ ריק ֹ ולֹור - דגל המהפכה שנהפך לדגל צרפת , המְרסייז - המנון המלחמה של צבא הוליין שמאוחר יותר נהפך להמנון המדינה , ה14- ביולי - יום החג הלאומי של צרפת המציין נפילת המשטר הישן . הסמלים הלאומיים ליכדו את האומה הצרפתית ושימשו אמצעי חינוכי , כי העבירו את מורשת המהפכה מדור לדור . מיתוס - מילה ביוונית , שפירושה : דיבור , סיפור . המיתוס הוא כינוי לסיפורים מכֹוננים המשקפים יסודות לאומיים , חברתיים ודתיים . בראשיתו נועד המיתוס לגרום הנאה לשומעים או לקוראים , אולם במשמעותו הרחבה הוא מסייע לפרש מציאות של קבוצה , של אומה , או של החברה האנושית בכללה . המיתוס נועד לחנך בני אדם ולגרום להם להתנהג על פי דפוס מסוים , או לחילופין - להתנגד ולהסתייג מן הדוגמה שמציג הסיפור . דת אזרחית - מערכת מיתוסים , אמונות , סמלים , ערכים וטקסים המהווה בסיס לליכוד העם , ונוטים לייחס לה מעין תוקף דתי . תלבושת לאומית סרּבית , לפני , 1914 ליתוגראפיה בצבע , גלויה שני גברים בתלבושת סקוטית , וינסנט ברוקס , ליתוגראפיה , 1868

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר