עמוד:17

על אמונותיו ומעשיו . רק אדם שיש לו אומץ לחשוב באופן עצמאי ולהטיל ספק בדעות ובאמונות המקובלות - הוא בן חורין היכול להיאבק בכל גילוי של דיכוי . ההשכלה הציגה את האדם התבּוני כמי שמסוגל למרוד במציאות ולתקנּה - לבנות עולם טוב יותר . את סיסמת ההשכלה טבע הפילוסוף הגרמני עמנואל קנט : “ הע ֵ ז לדעת ! אזֹור אומץ להשתמש בתבונתך שלך " ! המשכילים הציעו דרכים לתיקון המשטר במדינה ולהבטחת חירות האזרח . הברון ש ַ ְרל לּואי דה מֹונטסקי ְ ֶ יה סבר כי המשטר הטוב ביותר הוא המשטר המלוכני , אבל יש להגביל את המלך כדי להגן על האזרח מפני שלטון שרירותי . לדעת מונטסקייה , יש להפריד בין רשויות השלטון - הרשות המחוקקת , הרשות המבצעת והרשות השופטת - כדי שיאזנו ויבלמו זו את זו . לעומת זאת הסופר והפילוסוף ז'ן ז'ק ר ּ וסֹו , העלה את הרעיון של ריבונות העם . רוסו טען כי לעם כגוף יש רצון כללי - רצון קיבוצי ומאוחד של כל הפרטים . הרצון הכללי מתבטא בחוקים שנועדו להשיג את טובת הכלל . הרצון הכללי הוא הריבון שכל יחיד חייב לקבל את מר ּ ותֹו , ומותר לכפותו על המתנגדים . החירות , לתפיסת רוסו , משמעה : יכולתו של האדם להתגבר על רצונו האישי , ולקבל עליו את הרצון הכללי . לדעת החוקרים , עקרון ריבונות העם השפיע על צמיחת הלאומיות . הרעיונות החדשים קידשו את חירות האדם ואת זכויות האדם - הם ביטלו את סמכות הכנסייה וכוהניה , והגבילו את סמכויות המלכים שנחשבו לשליחי האל ולמושלים ברצון האל . לכן , רעיונות אלה חיזקו את תהליך החילּון . הרעיונות החדשים הדגישו את ריבונות העם ובכך העצימו את כוחו של העם . הם קבעו שכל עם זכאי לשלטון נבחר המבטא את רצון הכלל . כלומר , לצמיחת הלאומיות תרמו שינויים שהתחוללו באירופה , כאשר בני האדם הכירו ביכולתם לשלול את הסמכות הפוליטית ואת הסמכות הדתית , לבקר אותן ולערער עליהן . תהליכי חילּון באירופה גרמו להתרופפות המסגרת הדתית שהייתה גורם מאחד , ולהיחלשות הנאמנות הראשונית לדת . הזהות הדתית , שבמרכזה עמדו הכנסייה והאחו ָ וה בין המאמינים הנוצרים , נחלשה יותר ויותר , ואת מקומה תפסה הלאומיות - שהיא אידאולוגיה חילונית . הגות ההשכלה באה לביטוי לראשונה בהצהרת העצמאות האמריקנית המציגה ערכים ּכלל אנושיים . האמריקנים הגשימו את רעיון ריבונות העם של ר ּ וסֹו , וברוח זו ניסחו את הצהרת העצמאות . ההתבססות על הגות ההשכלה בניסוחה הּכלל אנושי אפשרה ליצור מכנה משותף לאומה האמריקנית . הצהרת העצמאות של ארצות הברית ) 1776 ( הצהרת העצמאות נוסחה בידי ועדה שבראשה עמד תומס ג ֶ 'פ ְֶ רסֹון . ההצהרה נחתמה בקונגרס ב4- ביולי . 1776 מאז נחשב יום זה ליום העצמאות של ארצות הברית . כאשר , במהלך הקורות של בני האדם מתעורר אצל עם מסוים הצורך להתיר את הקשרים המדיניים שקשרוהו עם עם אחר , ולתפוס בין מעצמות העולם מקום נפרד ושווה , לו הוא זכאי מכוח חוקי הטבע ואלוהי הטבע , מחייבו יחס של כבוד הולם כלפי דעותיהם של בני האדם שיצהיר מה הן הסיבות שאילצו אותו להיפרד . מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן שכל בני האדם נבראו שווים , שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם , וביניהן הזכות לחיים , לחירות ולרדיפת האושר ; שכדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני האדם ממשלות , אשר סמכויותיהן הצודקות נובעות מהסכמת הנמשלים ; שבכל מקרה שצורת ממשל כלשהי נעשית מנוגדת למטרות אלה , זכותו של העם לשנותה או לבטלה , ולייסד ממשל חדש שיושתת על עקרונות כאלה , ויארגן את סמכויותיו כך , שייראו להם כמבטיחות ביותר את בטחונם ואת אושרם . אכן , הזהירות השקולה מחייבת שצורות ממשל הקיימות זמן רב לא תוחלפנה בגלל סיבות קלות וחולפות . ] ... [ ) א' גוטפלד , הדרך למהפכה ולעצמאות ארצות-הברית , , 1776-1763 עמ' ) . 338 1 ציינו אילו רעיונות של ההשכלה נמצאים בהצהרת העצמאות של ארצות הברית ? הברון ש ַ רל לואי דה מונטסקי ֶ יה - ) 1755-1689 ( פילוסוף והוגה דעות . החיבור הפילוסופי הראשון שפרסם היה 'מכתבים פרסיים' , ) 1721 ( ובו הזהיר כי המונרכיה עלולה להתפתח למשטר של עריצּות . בספרו 'על רוח החוקים' ) 1748 ( הציג את רעיון הפרדת הרשויות החיונית למשטרים דמוקרטיים . ב1751- נוסף הספר לרשימת הספרים האסורים לקריאה שהפיץ הוותיקן . ז'ן ז'ק ר ּ וסֹו - ) 1778-1712 ( פילוסוף , סופר ומוזיקאי . תפיסותיו לגבי המדינה מופיעות בחיבורו ' על האמנה החברתית' ובהן הציג את רעיון האמנה החברתית ואת הרצון הכללי . רוסו התייחס גם לענייני חינוך . בספרו 'אמיל' , ) 1762 ( קבע רוסו שיש להניח לילדים להתפתח בדרך הטבע : להתנסות בדברים המעניינים אותם ולבחור בעצמם מה ילמדו . האדם , פרי החינוך של רוסו , ישקול ויחליט לפי ניסיונו ותחושותיו ויודרך על ידי תבונתו . ספרו עורר סערה בכנסייה . הוא ערער על סמכותה להחליט ולקבוע בענייני חינוך . הספר נידון לשֵרפה . בשל דעותיו ברח רוסו מצרפת וחזר אליה רק ב . 1767-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר