עמוד:11

על נושאי התנועות הלאומיות ]…[ התנועה הלאומית ביבשת אירופה הייתה תנועתם של מיעוטים , ובעיקר של שכבת האינטליגנציה . האריסטוקרטיה ) האצולה ( הוסיפה להחזיק , בדרך כלל , ביחסה העֹוין לתנועה הלאומית . אצילים יחידים סייעו בכספם בידי מלומדים וסופרים , מהם מורי בניהם , לטפח את התרבות הלאומית ]…[ ]…[ בשביל האינטלקטואלים , הסטודנטים ושכבת האינטליגנציה בכללה , הייתה הלאומיות אמצעי חיוני לביטוי עצמי . היא שימשה מוקד להזדהות הפרט והכלל במקום שהכנסייה חדלה למלא תפקיד זה ]…[ ) י' טלמון , רומנטיקה ומרי , עמ' ) . 107-106 1 מי היו מובילי הלאומיות באירופה על פי גישת טלמון ? 2 כיצד אפשר להסביר את התנגדות מרבית האצולה לתנועה הלאומית ואת תמיכת האינטליגנציה בה ? 3 מה הקשר בין הכנסייה והלאומיות , לדעת טלמון ? בין לאומיות , לאומנות וגזענות תפיסת האומה כערך עליון עלולה להוליד בוז כלפי עמים אחרים , וויתור על ערכי הלי ּבֶ ָרליזם ) עמ' ) 25 והדמוקרטיה . לאומיות קיצונית מעין זו , המעמידה את הלאום מעל כל ערך אנושי - נקראת לאּומנּות . הלאומנות נחשפת כאשר אומה בוחרת להבליט את ערכי הלאומיות שלה ולפגוע באינטרסים של אומות אחרות . הלאומנות עלולה להוביל לתוקפנות , לשעבוד , להפליה ולוויתור על זכויות האדם . נושא המעורר מתח ומחלוקת בין קבוצות אתניות וגורם לגילויי לאומנות הוא התביעה לטריטוריה - כאשר כמה לאומים תובעים אותו חב ֶ ל ארץ וכל אחד מהם טוען שזוהי מולדתו או שיש לו זכות היסטורית על המקום . לאומנות עלולה להוביל לגזענות הדוגלת בהי ַ ְרכיה בין הלאומים השונים , בין לאומים נע ֲ לים ללאומים נחותים . הי ַ ְרכיה זו מסתמכת על ניסיונות של חוקרים לייחס לקבוצות תכונות קבועות שאינן ניתנות לשינוי , המעידות לכאורה על קווי האופי של האומה . תפיסות אלו התבססו ָ על מדע האנתר ֹ ו ּ ולֹוגיה ועל עבודות של בלשנים שחקרו את התפתחות השפות . חוקרים אלה דירגו את הקבוצות לפי ההתפתחות התרבותית שלהן , והגיעו למסקנה שרוב החברות האירופיות התפתחו מקבוצת העמים האִריים שמקורה ברמת איָרן . הקבוצות האלה כונו “ גזעים . " הגזענות התבססה גם על תורתו של המדען וחוקר הטבע הבריטי צ ַ 'רלס דְרו ִ וין , שעסקה בהתפתחות המינים ופותחה במאה ה . 19- לפי תפיסה זאת מתקיימת בטבע מלחמת קיום מתמדת בין המינים , שבה רק החזקים ׂ ֹורדים והאחרים נכחדים . לתהליך זה קרא דרווין " הברירה הטבעית . " תורת דרווין נוצלה והועתקה לתחום היחסים בין בני האדם , בניגוד להשקפתו של דרווין . כך פּותחה תפיסה חדשה הנקראת דְרו ִ ויניזם חברתי , ולפיה , גם בחברה האנושית שוררת מלחמת קיום , ועל פי חוקי הטבע גם בקרב בני המין האנושי רק החזקים ׂ ֹורדים . הגזענות ביקשה לספק הסבר מדעי לעלייתן ולנפילתן של אומות ואימפריות . על בסיס המדע , כביכול , התפתחה במחצית השנייה של המאה ה19- תורת הגזע , שקבעה כי גזעו של האדם קובע את איכותו . התפיסה הגזע ָ נית חילקה את האנושות לגזעים “ עליונים" ולגזעים “ נחותים . " על פי המדע , כביכול , פותחו תפיסות גזעניות שטענו כי עמים שצבע עורם בהיר איכותיים יותר מעמים שצבע עורם כהה , והוענק צידוק כאילו-מדעי לגזענות . לפי תורת הגזע , הגזע הׁש ֵ מי - שהיהודים והערבים משתייכים אליו - נחשב לגזע נחות , ואילו הגזע הארי - שהעמים הגרמאניים משתייכים אליו - נחשב לגזע עליון . בהתאם לדרו ִ ויניזם החברתי , מלחמת הקיום השוררת בטבע תביא להכחדת הגזע הנחות - הגזע הׁש ֵ מי , וייו ָ ותר הגזע העליון - הגזע הארי . אנתרופולוגיה - מושג שמקורו ביוונית , ופירושו : תורת האדם . האנתרופולוגיה היא מדע שראשיתו במאה ה18- והוא עוסק בחקר האדם , במוצאו , באורח חייו , בתכונותיו ובתרבותו . האנתרופולוגיה ממיינת קבוצות אנשים על פי תכונות פיזיות - מבנה גוף , היקף גולגולת , צבע עור , צבע שיער , צבע עיניים וכדומה . עמוד השער להוצאה הראשונה של ספרו של צ'רלס דרווין "מוצא המינים , " לונדון , 1859

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר