עמוד:5

פרק ז : עלייה והתיישבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה 98 ................................................... עולים בעלי תודעה לאומית מגיעים לארץ ישראל 98 .. עלייה או הגירה 98 ........................................................... שינויים בארץ ישראל ע ֶ רב בואן של העליות 98 ............. העלייה הראשונה והעלייה השנייה - זמנן , היקפן וארצות המוצא שלהן 99 .................................................. גורמי הדחיפה וגורמי המשיכה לעלייה 99 ..................... לעולים מאפיינים ייחודיים 101 ......................................... הסביבה החדשה מערימה קשיים על העולים 102 ........... יהודים מתימן עולים לארץ ישראל 103 ............................ מבזק 104 ........................................................... ההתיישבות החקלאית - קשייה והישגיה 105 ......... עולי העלייה הראשונה מקימים מושבות 105 .................. הברון רוטשילד מסייע למתיישבים 106 ........................... ערך העבודה באידאולוגיה של העלייה השנייה 107 ........ מחלוקת על שאלת העבודה העברית 108 ......................... עולים מתימן משתלבים בכיבוש העבודה 109 ................. ממושב פועלים להתיישבות שיתופית 110 ........................ שמירה עברית - כיבוש העבודה וכיבוש הקרקע 113 ...... מבזק 115 ........................................................... נשים בעלייה ובהתיישבות 116 .............................. נשים והעלייה לארץ ישראל 116 ........................................ הנשים במושבות העלייה הראשונה 116 ........................... הפועלות נתקלות בקשיים 117 .......................................... מבזק 118 ........................................................... לחזרה ולדיון 119 ................................................. פרק ח : חברה ותרבות בימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה 120 ................................................... ארגונים ומפלגות 120 ........................................... האיכרים מקימים אגודות 120 .......................................... הפועלים מקימים מפלגות 120 ............................................ הפועלים מקימים ארגונים מקומיים 121 ......................... מבזק 122 ........................................................... תהליך העיור מתרחב 122 ...................................... עולים רבים מתיישבים בערים 122 ................................... תל אביב - העיר העברית הראשונה 123 .......................... מבזק 124 ........................................................... התפתחות השפה העברית והתרבות העברית 125 ...... פעילותו של אליעזר בן יהודה 125 .................................... החינוך העברי מתפתח 125 ................................................ מלחמת השפות בבית הספר הטכני הגבוה 127 ................ הספרות העברית והעיתונות העברית מבטאות את התחייה הלאומית 128 ....................................................... מבזק 129 ........................................................... לחזרה ולדיון 129 ................................................. פרק ט : התנועה הציונית - התמסדות ופריצת דרך מדינית 130 .................................................................. עם חילופי ההנהגה 130 ........................................ לבטים בתנועה על אודות הדרך וההנהגה 130 ................ הציונות הסינתטית - שילוב בין דרכים 130 .................... מבזק 131 ........................................................... בימי מלחמת העולם הראשונה 132 ......................... ההנהגה הציונית מתלבטת 132 ......................................... הקשרים בין התנועה הציונית לבריטניה מתהדקים 132 .. גדוד יהודי ראשון מוקם בצבא הבריטי 133 .................... גדודים עבריים לוחמים מוקמים בצבא הבריטי 133 ...... הקמת הגדוד הארצישראלי מלּווה ָ במחלוקת 135 .......... התנועה הציונית מגיעה להישג מדיני 136 ........................ אינטרסים פוליטיים משפיעים על פרסום הצהרת בלפור 138 ............................................................................ על סף תקופה חדשה 139 ................................................... מבזק 140 ........................................................... לחזרה ולדיון 140 ................................................. מבט על הנושא 'הרעיון הלאומי במבחן המעשה' 141 ... פרק הסיכום : הלאומיות האירופית והלאומיות היהודית - מבט משווה 142 .................................. מפתח ) שמות , מושגים ונושאים ( 147 ........................ מקורות וזכויות 151 .............................................. http : // toldot . cet . ac . il

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר