עמוד:253

תפילות היום וברכותיו הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל: יהוה שמרך, יהוה צלך על יד ימינך: יומם השמש לא יככה וירח בלילה: יהוה ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך: יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם: שיר המעלות. ממעמקים קראתיך יהוה: תהלים קל אדני שמעה בקולי, תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני: אם עונות תשמר יה, אדני מי יעמד: כי עמך הסליחה, למען תורא: קויתי יהוה קותה נפשי, ולדברו הוחלתי: נפשי לאדני, משמרים לבקר שמרים לבקר: יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד, והרבה עמו פדות: והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו: צלך על יד ימינך: יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך. יככה: יכה אותך. 0 שיר המעלות: שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ["מעלות"] המקדש. אם עונות וכו': ה', אם תזכור את העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים? למען תורא: כדי שייראו מפניך. הוחלתי: ייחלתי, קוויתי. נפשי וכו': נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר. יחל: קווה. פדות: הצלה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר