עמוד:252

תפילות היום וברכותיו שמו כי אחר הוא. ואם על [שמו הקודם שמה כי אחרת היא. ואם על [שמה של החולה] נגזר הדין הקודם של החולה] נגזר הדין — על [שמו החדש של — על [שמה החולה] לא נגזר, לכן אחר הוא ואינו החדש של החולה] לא נגזר, לכן אחרת הוא. וכשם שנשתנה שמו כן היא ואינה היא. וכשם שנשתנה ישתנה גזר הדין מעליו מדין שמה כן ישתנה גזר הדין מעליה לרחמים וממיתה לחיים וממחלה מדין לרחמים וממיתה לחיים לרפואה שלמה ל [פלוני בן פלונית], וממחלה לרפואה שלמה ל [פלונית בת ותשלח מהרה רפואה שלמה פלונית], ותשלח מהרה רפואה שלמה ותאריך ימיו ושנותיו בנעימים, ותאריך ימיה ושנותיה בנעימים, ויבלה בטוב ימיו ברב עז ושלום ותבלה בטוב ימיה ברב עז ושלום מעתה ועד עולם אמן סלה. מעתה ועד עולם אמן סלה. עת צרה היא לישראל להלן מובאים שני מזמורים שנהוג לאומרם בעיתות צרה. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבא עזרי: תהלים קכא עזרי מעם יהוה, עשה שמים וארץ: אל יתן למוט רגלך, אל ינום שמרך: 0 שיר למעלות: שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ["מעלות"] המקדש. למוט: להתמוטט. עת צרה: בכל צרה, של הפרט או של הציבור, נהוג לקרוא מזמורי תהלים. אופיים השירי, נושאיהם וגיוונם של המזמורים נתנו מאז ומתמיד ביטוי לתחושות המתפללים, אשר מצאו בהם אף סעד רוחני ותקווה. בהוצאות רבות של ספרי תהלים אף ממיינים את המזמורים לפי תפקידיהם האפשריים: מזמורי בקשה [על חולה, על פרנסה, על גשמים וכו'], מזמורי תודה ועוד.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר