עמוד:249

תפילות היום וברכותיו ברכת אשר יצר לאחר יציאה מבית הכסא, נוטלים את הידיים ומברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקים ולעמד לפניך אפלו שעה אחת. ברוך אתה יהוה, רופא כל בשר ומפליא לעשות. תפילות לעת צרה תפילה על החולה יש הנוהגים להתפלל תפילה זו על חולה שיש סכנה לחייו: יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה. שמות לד, ו לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש. דברי הימים-א כט, יא ואתה בידך נפש כל חי, ורוח כל בשר איש, ובידך כח וגבורה לגדל ולחזק ולרפא אנוש. ולא יפלא ממך כל דבר ובידך נפש כל חי . 0 ארך אפים: סבלן. נצר: שומר, זוכר. נשא עון ופשע וחטאה: סולח לעוונות, לפשעים ולחטאים. ונקה: ומוחק אותם [אך הפסוק במקרא הוא: "ונקה לא ינקה"]. הנצח: הגבורה והנצחון. כי כל בשמים ובארץ: כי לך וממך כל המצוי ביקום. והמתנשא לכל לראש: ההתנשאות מעל לכל הראשים, מעל המנהיגים והמלכים. לא יפלא ממך: אין דבר שאיננו ביכולתך. אשר יצר: לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' .226 תפילה על החולה: מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי גם לבקש לברך אותו בברכת החלמה מלאה, בסמוך לקריאת התורה בבית הכנסת [ראה כרך השבת, עמ' 224]. החולים המתברכים נזכרים בברכה זו בשמם ובשם אמם דווקא, בעקבות התלמוד הבבלי [שבת סו ע"ב].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר