עמוד:244

תפילות היום וברכותיו ברכות על ראיית חכמים ומלכים הרואה חכם גדול מישראל מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שחלק מחכמתו ליראיו. הרואה חכם גדול מאומות העולם מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שנתן מחכמתו לבשר ודם. הרואה מלך ישראל מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שחלק מכבודו ליראיו. הרואה מלך מאומות העולם מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שנתן מכבודו לבשר ודם. ברכות הניסים הרואה מקום שנעשו בו ניסים לעם ישראל [כגון מעברות הירדן, שבהם עבר עם ישראל בחרבה עם הכניסה לארץ [יהושע ג, טז] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו במקום הזה. הרואה מקום שנעשה בו נס לו [או לאבותיו], כגון הצלה ממפולת או מתאונת דרכים, מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שעשה לי [לאבי/לאמי/לאבותי] נס במקום הזה. ברכות על ראיית חכמים ומלכים: ארבע הברכות מופיעות בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"א]. יש בהן הודאה שהחכמה והכבוד האנושיים גם הם ביטוי לחסדו של ה' עם האנושות כולה, יהודים כנוכרים. עם זאת, בלשון הברכות נערכת הבחנה כפולה בין עם ישראל לאומות העולם: בני ישראל מכונים בהן "יראיו", ושאר הבריות - "בשר ודם"; הברכות קובעות שה' "חלק" מחכמתו ומכבודו לבני ישראל, בעוד שלשאר הבריות הוא רק "נתן" מהם. הצירוף "חלק ... ליראיו" מבטא איפוא קירבה גדולה יותר אל ה' מאשר "נתן... לבשר ודם", כיוון שהוא עושה את ישראל לשותפים-בכוח עם חכמת ה' וכבודו. ברכות הניסים: הברכה הראשונה לקוחה מן המשנה [ברכות ט, א] והשנייה מן התלמוד הבבלי [ברכות

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר