עמוד:242

תפילות היום וברכותיו ולשון אשר שמת בפינו, הן הם יודו ויברכו את שמך מלכנו. ברוך אתה יהוה, אל רב ההודאות. הרואה את הים הגדול [הים התיכון ויש אומרים אף האוקיינוסים] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. הרואה לראשונה עצי פרי פורחים בחודש ניסן מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות להנות בהם בני אדם. הרואה מראות טבע יפים במיוחד, עצים מרהיבים ובריות מרשימות בהופעתן מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שככה לו בעולמו. הרואה אדם או בעל חיים שצורתם שונה מן הרגיל [כגון אדם גבוה במיוחד] מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, משנה הבריות. הרואה שש מאות אלף איש מישראל יחדיו מברך: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, חכם הרזים. אל רב ההודאות: מי שראוי להודות לו תודות רבות. 0 משנה הבריות: בורא בריות השונות זו מזו. שעשה את הים הגדול: מקור הברכה מצוי במשנה [ברכות ט, ב], ובספרות ההלכה נחלקו בשאלת הגדרתו של "ים" האמור כאן. מכל מקום, אין הכוונה לאגמים ודומיהם. שלא חסר וכו': מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות מג ע"ב]. ברכה זו נאמרת רק אחת לשנה, ועל אילנות פורחים דווקא [קודם שנתנו פרי]. שככה לו: מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"ב]. ברכה זו מדגימה יפה את מגמת ההלכה לקדש גם את חוש הראייה ואת ההכרה ביופי. משנה הבריות: מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"ב]. ברכה זו מבטאת את התפעמות האדם למראה גיוונה של הבריאה, או למראה תופעות שאין שכלו יכול להבינן. חכם הרזים: מקור הברכה בתלמוד הבבלי [ברכות נח ע"א]. "חכם הרזים" הוא כינוי לה', היודע את

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר