עמוד:236

תפילות היום וברכותיו נקרא עליו. ומלכות בית דוד תחזיר למקומה בימינו, ובנה את ירושלים בקרוב. ברוך אתה יהוה, בונה ירושלים, אמן. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, האל אבינו מלכנו בוראנו גואלנו, המלך הטוב והמטיב אשר בכל יום ויום הוא מרבה להיטיב עמנו, והוא יגמלנו לעד חן וחסד ורוח ורחמים וכל טוב. הרחמן ימלך לעולם ועד, ישתבח נצח סלה. הרחמן יאיר עינינו בתורה, יצליח לנו בכל דרכינו, ישים יראתו לנגד עינינו, יסיר מחלה מקרבנו, יגער בחושבי רעתנו, יהיה לנו עוזר וסומך, יעשה עמנו למען שמו, ישים עלינו שלום. עשה שלום במרומיו הוא יעשה שלום על ישראל. ברכות הטעם לפני כל דבר שאוכלים או שותים מברכים ברכה מיוחדת. ישים יראתו לנגד עינינו: יעשה שנירא אותו בכל עת. סומך: תומך ועוזר. ברכות הטעם: קבוצה של ברכות שהיא חלק מ"ברכות הנהנין" [כגון ברכות הריח, להלן עמ' 246]. יסודה בקביעת התוספתא, ש"לא יטעום אדם כלום עד שיברך, שנאמר 'לה' הארץ ומלואה'. הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה - מעל" [ברכות ד, א]. הברכות מבטאות את ההכרה שיש אדון לעולם, המשפיע לכל חי מטובתו, ועל כך יש להודות. מרבית ברכות הטעם נזכרות כבר במשנה [ברכות, פרק ו], ואמירתן כרוכה לא פעם בשאלות הלכתיות שונות: שאלת הקדימות בברכות כאשר מונחים לפני האדם כמה מיני מאכלים [כגון איטריות ופירות[; שאלת הברכה הראויה למאכלים מיוחדים [כגון פיצה, שנחלקו אם ברכתה היא "המוציא" או "מיני מזונות"[; שאלת הברכה הראויה על מאכל המורכב משני סוגים או יותר [כגון פשטידה שיש בה הן קמח הן ירקות] ועוד הרבה כיוצא באלה. בשאלות אלו דנה בהרחבה ספרות ההלכה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר