עמוד:235

תפילות היום וברכותיו ירושלם, האמרים ערו ערו עד היסוד בה: בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו: אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע: בימות חול מיוחדים אין אומרים "על נהרות בבל". ימים אלה הם: ראשי חודשים, הימים שמערב יום כיפור ועד ראש חודש מרחשוון, חנוכה, ט"ו בשבט, י"ד וט"ו באדר ראשון ["פורים קטן"], ימי הפורים, כל חודש ניסן, יום העצמאות, י"ד באייר ["פסח שני"], ל"ג בעומר, יום שחרור ירושלים, הימים שמראש חודש סיון עד י"ב בו, ט"ו באב וערב ראש השנה. בימים אלה אומרים את "שיר המעלות", כמקובל ביום השבת ובימים טובים. ראה עמ' 174. להמשך ברכת המזון ראה עמ' 175. ברכת מזון קצרה בשעת הדחק [כגון חיל על משמרתו] יש הנוהגים לומר במקום ברכת המזון כולה רק נוסח זה: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הזן אותנו ואת העולם כלו בטוב בחן בחסד וברחמים. ברוך אתה יהוה, הזן את הכל. נודה לך, יהוה אלהינו, כי הנחלתנו ארץ חמדה טובה ורחבה, ברית ותורה חיים ומזון. ועל כלם אנו מודים לך ומברכים את שמך לעולם ועד. ברוך אתה יהוה, על הארץ ועל המזון. רחם יהוה אלהינו עלינו, על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל היכלך, ועל מעונך, ועל ציון משכן כבודך, ועל הבית הגדול והקדוש אשר שמך ערו: החריבו! השדודה: שתהא נשדדת על ידי אויביה. ישלם לך את גמולך: יעניש אותך מידה כנגד מידה. עלליך: תינוקייך הרכים. 0 ברית: ברית המילה. ברכת מזון קצרה: האפשרות לקצר את ברכת המזון בהזדמנויות מיוחדות - כגון פועל שכיר - נזכרת בתלמוד הבבלי, ברכות טז ע"א. הנוסח המוצע כאן הוא נוסח ברכת המזון ליום חול כפי שהוא מובא בידי רב סעדיה גאון [בבל, המאה העשירית] בסידור שחיבר. בעיקרון כולל הנוסח את תמצית כל ארבע הברכות שבברכה המקובלת.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר