עמוד:229

תפילות היום וברכותיו כשמתחילים ללכת מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. כשנועלים את הנעליים מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, שעשה לי כל צרכי. כשחוגרים את החגורה מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אוזר ישראל בגבורה. כשמכסים את הראש מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. וכן מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, הנותן ליעף כח. ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, המעביר שנה מעיני ותנומה מעפעפי. ויהי רצון מלפניך, יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתרגילנו בתורתך, ודבקנו במצותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון, ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון, ואל ישלט בנו יצר הרע, והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע, ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים, וכף את יצרנו להשתעבד לך, ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה יהוה, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. מכין: מכוון. כל צרכי: כי הנעליים הם צורך הכרחי לאדם. אוזר: חוגר. עוטר: מקיף, מכתיר. יעף: עייף, חלש. 0 תרגילנו: עשה שנהיה רגילים, בקיאים. וכף: כופף, הכנע. תגמלנו: תעשה עמנו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר