עמוד:228

תפילות היום וברכותיו ברכות השחר את הברכות הבאות נהוג כיום לומר במרוכז ובסדר שונה בבית הכנסת [ראה כרך השבת, עמ' 110], אך במקורן הן נאמרו בבית ובסדר זה: כששומעים את קול התרנגול מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כשפוקחים את העיניים מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, פוקח עורים. כשמותחים את האברים ומתיישבים מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, מתיר אסורים. כשמתלבשים מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, מלביש ע \מים. כשמזדקפים מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, זוקף כפופים. כשיורדים מן המיטה לארץ מברכים: ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. 0 שכוי: תרנגול [ויש מפרשים: לב האדם]. רוקע: פורש, שוטח [על פי בראשית א, ז]. ברכות השחר: בתלמוד הבבלי [ברכות, נז ע"ב] מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר האדם מרגע שהוא פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לבית הכנסת. מטרתן של הברכות לתת ביטוי לתחושה, כי גם פעולות היומיום השגרתיות - כולל אלה של הבוקר הנעשות בהיסח דעת וברשות היחיד - משקפות את מציאות ה' וחסדו עם האדם. מתקופת הגאונים ואילך הונהג לומר ברכות אלו בציבור, בבית הכנסת, ובסדר אחר.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר