עמוד:222

תפילות השבת וברכותיה אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. ככתוב: הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא, מלאכי ג, כג-כד לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שנתן לו שלום, והחזיר לו שלום, יהוה יברך את עמו בשלום. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. מי שראה פניו: ראיית אליהו בחלום היא סימן טוב ואשרי מי שזכה לכך.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר