עמוד:220

תפילות השבת וברכותיה איש זעף על עובדי חמנים, איש חש ונשבע מהיות גשמי מעונים, איש טל ומטר עצר שלש שנים. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש יצא למצוא לנפשו נחת, איש כלכלוהו העורבים ולא מת לשחת, איש למענו נתברכו כד וצפחת. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש מוסריו הקשיבו כמהים, איש נענה באש משמי גבוהים, איש סחו אחריו יהוה הוא האלהים. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש עתיד להשתלח משמי ערבות, עובדי חמנים: עובדי אלילים [והכוונה לאחאב ונביאי הבעל]. חש: מיהר. מהיות גשמי מעונים: שלא ירדו גשמים מן השמים [מלכים-א יז, א]. שלש שנים: כמסופר במלכים-א יח, א. נחת: מנוחה מאויביו [מלכים-א יז]. כלכלוהו: הביאו לו מזון [שם, פסוק ו]. לשחת: הירידה לקבר. כד וצפחת: כמסופר על האלמנה בצרפת, שבזכות ברכת אליהו שפעו בביתה כד הקמח וצפחת השמן בשנת רעב [מלכים-א יז, טז]. מוסריו הקשיבו כמהים: בני ישראל הכמהים לשמוע את דברי ה' הקשיבו לאמרי התוכחה של אליהו [מלכים-א יח, כא]. נענה באש: בסיפור הורדת האש בכרמל [שם, פסוק לח]. סחו: אמרו. ה' הוא האלהים: מלכים-א יח, לט. שמי ערבות: כינוי לאחד מן הרקיעים.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר