עמוד:219

תפילות השבת וברכותיה אליהו הנביא אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש אשר קנא לשם האל, איש בשר שלום על יד יקותיאל, איש גש ויכפר על בני ישראל. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. איש דורות שנים עשר ראו עיניו, איש הנקרא בעל שער בסמניו, איש ואזור עור אזור במתניו. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. 0 התשבי... הגלעדי: כאמור בהצגתו הראשונה של אליהו במקרא: "אליהו התשבי מתושבי גלעד" [מלכים-א יז, א]. במהרה יבוא אלינו: לבשר את הגאולה. קנא לשם האל: בהריגת נביאי הבעל [מלכים-א יח]. בשר שלום על יד יקותיאל: משה רבנו [המכונה במדרש בשם "יקותיאל"] בישר לפינחס בן אלעזר הכהן על ברית שלום שנכרתה בינו לבין ה' [במדבר כה, ב]. בדברים אלה רואה הפייטן - ברוח ספרות חז"ל [כגון פרקי דרבי אליעזר, פרק מז] - את פינחס ואליהו כדמות אחת, וכך הוא עושה גם בטור הבא. גש ויכפר: פינחס שניגש והרג את זמרי כיפר במעשהו זה על חטאו של עם ישראל [במדבר כה, יג]. דורות שנים עשר: הזיהוי פינחס-אליהו מביא לקביעה שהוא חי שנים רבות, י"ב דורות. בעל שער בסמניו וכו': את אליהו זיהו על פי הופעתו כ"בעל שיער ואזור עור אזור במתניו" [מלכים-ב א, ח]. אליהו הנביא: פיוט, באקרוסטיכון אלפביתי, שמחברו לא נודע, העוסק באליהו הנביא. לאליהו הנביא נועד מקום מיוחד בפיוטים של מוצאי שבת, לאור האמונה שהוא מבשרו של המשיח, ובעקבות התחושה שהחזרה אל ימות החול וטרדותיהם היא הזדמנות להזכיר את הציפייה לגאולה ולבקש את התממשותה. הפזמון החוזר ["אליהו הנביא... עם משיח בן דוד"] מושר במקומות רבים גם לאחר ההבדלה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר