עמוד:218

תפילות השבת וברכותיה סלח נא לעון יעקב, אל תירא עבדי יעקב. עתה השב שבות יעקב, אל תירא עבדי יעקב. פדה יהוה את יעקב, אל תירא עבדי יעקב. צוה ישועות יעקב, אל תירא עבדי יעקב. קול קול יעקב, אל תירא עבדי יעקב. רנו שמחה ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. שב יהוה את גאון יעקב, אל תירא עבדי יעקב. תתן אמת ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. שבות: השבים מן הגלות רעל פי יחזקאל לט, כה]. פדה ה': ירמיה לא, י. צוה ישועות יעקב: צווה על הישועות שיבואו ליעקב רעל פי תהלים מד, ה]. קול קול יעקב: התפילה והשירה מפי יעקב הם באים רעל פי בראשית כז, כב]. רנו שמחה ליעקב: שירו בקול שמחה על ישועתו של יעקב רעל פי ירמיה לא, י]. גאון יעקב: תפארת יעקב רעל פי נחום ב, ג]. תתן אמת: קיֵם לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה רעל פי מיכה ז, כ].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר