עמוד:216

תפילות השבת וברכותיה נחה עמך כאב רחמן, חזק ימלא משאלותינו, יצפצפו עם לא אלמן, אמיץ יעשה בקשתנו, דבר יהוה אשר נאמן, והוא ישלח במעשה ידינו, בהקימך הבטחה. ברכה והצלחה. וידידים פליטי חרץ, במוצאי יום גילה, נגינתם יפצחו במרץ, שמך נורא עלילה, בלי צוחה ובלי פרץ, שלח תשבי לעם סגלה, אין יוצאת ואין צוחה. רוח ששון והנחה. יהי החדש הזה, קול צהflלה ורנה, כנבואת אבי חוזה, שפתינו אז תרננה, וישמע בבית זה, אנא יהוה הושיעה נא, תהלים קיח, כה קול ששון וקול שמחה. אנא יהוה הצליחה נא. נחה: הובל. יצפצפו: ידברו, יאמרו. עם לא אלמן: כינוי לעם ישראל [שלא ישב בדד כאלמן], בעקבות ירמיה נא, ה. חרץ: אסונות וגזרות קשות. פרץ: אסון הנופל פתאום. אין יוצאת: איש איננו הולך לגלות. אבי חוזה: משה רבנו, אבי הנביאים. חזק... אמיץ: כינויים לה'. נורא עלילה: כינוי לה' [תהלים סו, ה], אשר מעשיו ועלילותיו מעוררים יראה. עם סגלה: עם ישראל, שהוא כאוצר יקר לה'. הנחה: מנוחה ורווחה.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר