עמוד:214

תפילות השבת וברכותיה פסוקי ברכה יש נוהגים לומר כאן [אם לא אמרו זאת בבית הכנסת] לקט של פסוקי מקרא שיש בהם דברי ברכה, הצלחה ושלום. ראשיתם במילים "ויתן לך האלהים מטל השמים" [בראשית כז, כח [ראה כרך השבת, עמ' 411]. סעודת מלוה מלכה יש הנוהגים ללוות את יציאת השבת [המכונה גם "שבת המלכה"] בסעודה מיוחדת הנערכת במוצאי שבת. בסעודה זו נוהגים לשיר פיוטים המיוחדים לה. אתקינו סעודתא תרגום: אתקינו סעודתא דמהימנותא הכינו את סעודת האמונה שלמתא, חדותא דמלכא קדישא. השלמה, שמחת המלך הקדוש. אתקינו סעודתא דמלכא. הכינו את סעודת המלך. דא היא סעודתא דדוד מלכא זו היא הסעודה של דוד המלך משיחא. אברהם יצחק ויעקב המשיח. אברהם יצחק ויעקב אתין לסעדא בהדה. באים לסעוד עמו. דוד מלך ישראל חי וקים. דוד מלך ישראל חי וקיים. סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו ולכל ישראל. אמן. ישראל. אמן. מלוה מלכה: המנהג ללוות את צאת השבת בסעודה מוכר כבר לתלמוד הבבלי [שבת קיט ע"ב] והוא זכה למישנה תוקף במחשבת הקבלה. זמירות מיוחדות נתחברו לסעודה זו. אתקינו סעודתא: מבוא לסעודה, הבנוי על דגם הקטע "אתקינו סעודתא" הנאמר לפני כל אחת משלוש סעודות השבת [ראה עמ' 150]. סעודת "מלוה מלכה" קרויה גם בשם "סעודת דוד המלך" על יסוד המסורת [שראשיתה בתלמוד הבבלי, שבת ל ע"א] שדוד ידע כי ימות ביום השבת, ובכל מוצאי שבת חגג כדי להודות על שבוע נוסף של חיים שניתן לו.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר