עמוד:207

תפילות השבת וברכותיה מימין ומשמאל יניקת הנביאים, נצח והוד מהם נמצאים, יכין ובעז בשם נקראים, וכל בניך למודי יהוה. ישעיה נד, יג יסוד צדיק בשבעה נעלם, אות ברית הוא לעולם, מעין הברכה צדיק יסוד עולם, צדיק אתה יהוה. ירמיה יב, א נא הקם מלכות דוד ושלמה, בעטרה שעטרה לו אמו, כנסת ישראל קרואה בנעימה, עטרת תפארת ביד יהוה. חזק מיחד כאחד עשר ספירות, ומפריד אלוף לא יראה מאורות, ספיר גזרתם יחד מאירות, תקרב רנתי לפניך יהוה. תהלים קיט, קסט מימין ומשמאל וכו': הספירה השביעית ["נצח"] והשמינית ["הוד"] ניצבות משני צידי העולם האלהי והן מדומות כאן למקורות שמהם יונקים הנביאים את תורתם. שתי ספירות אלה מכונות גם "יכין" ו"בועז", על שם שני העמודים שהיו במקדש שלמה [מלכים-א ז, כא], והן מסומלות במשה ובאהרן. יסוד צדיק וכו': הספירה התשיעית, הקרויה "יסוד", מסומלת ביוסף ["צדיק"], ובתוכה נפגשות ונכללות גם שבע הספירות שמעליה ["חכמה" עד "הוד"]. במחשבת הקבלה מסומלת ספירה זו גם בברית המילה ["אות ברית"]. מעין הברכה: מעיין של ברכות. מלכות: זו הספירה העשירית והתחתונה, המסומלת בדוד המלך. ספירה זו, היא השכינה, מסמלת גם את כנסת ישראל, המכונה גם "כלה". חזק וכו': פנייה אל ה' [המכונה "חזק"] בבקשה שיצרף את הספירות זו לזו ויעשה אותן לאחת, וכך יתאפשר לשפע האלהי, שמקורו בכתר, לזרום כסדרו עד לספירת מלכות [ומשם אל המציאות כולה]. יש כאן גם בקשה להרחקת כוחות הרע, המסומלים במלכות אדום [המכונה "אלוף"], כדי שלא יזכו ליהנות מאור האלהות. ספיר וכו': עשר הספירות המאוחדות יתנו אור כגוף אחד, עשוי אבן טובה ["ספיר"].

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר