עמוד:206

תפילות השבת וברכותיה האל הגדול עיני כל נגדך, רב חסד, גדול על השמים חסדך, אלהי אברהם זכר לעבדך, חסדי יהוה אזכיר תהלות יהוה. ישעיה סג, ז מרום נאדר בכח וגבורה, מוציא אורה מאין תמורה, פחד יצחק משפטנו האירה, אתה גבור לעולם יהוה. מי אל כמוך עושה גדולות, אביר יעקב נורא תהלות, תפארת ישראל שומע תפלות, כי שומע אל אביונים יהוה. תהלים סט, לד יה זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלנו, ומבור גלות דלנו והעלנו, לנצח על מלאכת בית יהוה. עזרא ג, ח רב חסד: רמז לספירה הרביעית, הקרויה "חסד" והמסומלת גם באברהם [הנזכר בטור הבא]. על השמים: בכל מקום, אפילו מעל לשמים. מוציא אורה וכו': נותן אור מן התורה, המכונה "אין תמורה", שכן אין דבר הדומה לה. פחד יצחק: כינוי לספירה החמישית הקרויה "גבורה" והמסומלת ביצחק. ["פחד יצחק" ככינוי לקב"ה הוא בעקבות בראשית לא, מב]. אביר יעקב: רמז לספירה השישית, הקרויה "תפארת" והמסומלת ביעקב. דלנו: משה אותנו. לנצח וכו': כדי לשורר בעבודת בית המקדש. הקבלה, מן העליונה שבהן ["כתר"] עד התחתונה ["מלכות" היא השכינה], תוך הוספת דברי שבח לאלהות ובקשות להגנה ולעזרה. תיאורי הספירות עמוסים ברמזים לתפיסות קבליות.

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר