עמוד:205

תפילות השבת וברכותיה זמירות לסעודה שלישית אל מסתתר אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם מכל רעיון, עלת העלות, מכתר בכתר עליון, כתר יתנו לך יהוה. בראשית תורתך הקדומה, רשומה חכמתך הסתומה, מאין תמצא והיא נעלמה, ראשית חכמה יראת יהוה. תהלים קיא, י רחובות הנהר נחלי אמונה, מים עמקים ידלם איש תבונה, תוצאותיה חמשים שערי בינה, אמונים נוצר יהוה. תהלים לא, כד 0 שפריר חביון: במקום נסתר ["חביון"] ויפה ["שפריר"]. השכל וכו': אין ביכולת החשיבה האנושית ["רעיון"] להבין את החכמה העליונה והנשגבה. עלת העלות וכו': סיבת הסיבות, תחילת הכול היתה בספירת כתר, שממנה נאצלו שאר תשע הספירות שמתחתיה ובעקבותיהן כל המציאות כולה. מכתר בכתר עליון: היא ספירת כתר, העליונה שבספירות. כתר יתנו לך: ימליכו אותך [כל באי עולם]. בראשית וכו': התגלות הכוחות האלהיים החלה בספירת חכמה, השנייה שבספירות, והיא ספירה מלאת פלא וסוד ["סתומה"] ושם אף מקום התורה. התורה מקורה באלהות, שאין איש יורד לעומקה [המכונה כאן "אין"], וזרימת החכמה האלהית מתחילה בספירה השנייה. רחובות הנהר וכו': החכמה האלהית זורמת כנהר רחב, כמים עמוקים שרק איש חכם יכול להגיע אליהם. תוצאותיה וכו': מעיינות החכמה זורמים אל הספירה השלישית, הקרויה "בינה", ולה חמישים פתחים. אמונים וכו': ה' מגן על מאמיניו. אל מסתתר: פיוט ברוח תורת הקבלה, שבראשי בתיו מצוי האקרוסטיכון "אברהם מימין חזק", תלמידו של המקובל ר' משה קורדוברו בצפת של המאה הט"ז. עניינו של הפיוט בתיאור עשר הספירות של

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר