עמוד:203

תפילות השבת וברכותיה אל החוץ הם מסתלקים, ולא ייכנסו, אותם כלבים חצופים. ואני אזמין את עתיק יומין למנחה, כל עוד הם נעלמים. רצונו שלו, כשיתגלה לו, יבטל את כל הקליפות, ישים אותן בנקרתם ויסתתרו בתוך סלעים. כל זה כעת, בשעת מנחה, בשעת שמחתו של זעיר אנפין. מזמור לדוד מזמור לדוד. יהוה רעי לא אחסר: בנאות דשא ירביצני, תהלים כג על מי מנחות ינהלני: נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו: גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמני: תערך לפני שלחן נגד צררי, דשנת בשמן ראשי כוסי רויה: אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית יהוה לארך ימים: כלבים חצופים: כינוי לכוחות הרע, שבשעת מנחה של שבת אין להם כל כוח. רצונו שלו: רצונו של ה'. הקליפות: הן כוחות הרע והטומאה על פי מחשבת הקבלה. מזמור לדוד: לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' .185

ידיעות אחרונות

קרן אבי חי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר